Naše přístroje

Přístroje pro :

 

 

Přístroje pro molekulární genetiku

 

NextSeq

 • Výrobce: Ilumina
 • V CLIPu od roku 2015
 • Jedná se o sekvenační nástroj nové generace pracující na principu masivně-paralelního sekvenování umožňuje sekvenování exomů, transkriptomů i cílených genomových úseků
 • Pracuje na principu fluorescenčně značených nukleotidů pro detekci jednotlivých bází začleňovaných do rostoucích řetězců DNA
 • Umožňuje získání  až 400M readů v jediném běhu s volitelnou délkou 75-150bp

 

 

Ion Personal Genome Machine

 • Výrobce: Life Technologies
 • V CLIPu je od roku 2012
 • Jedná se o stolní sekvenátor nové generace pracující na principu masivně-paralelního sekvenování. Během sekvenace přístroj detekuje vodíkové ionty, které se uvolňují po zapojení nukleotidu do DNA řetězce a získanou informaci převádí do digitální podoby.
 • Dokáže pracovat se 3 typy polovodičových čipů, při použití největšího z nich je možné během několika hodin získat az 1 Gb sekvenačních dat.
 • Produkuje ready o délce 35 - 400 bp s přesností 99 %
 • Plánujeme jej využít při sledování minimální reziduální nemoci pomocí stanovení repertoáru přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory

     


 

 

Agilent 2100 Bioanalyzer

 • V CLIPu je od roku 2005 a od roku 2009 jsou 2
 • Používáme jej k vyhledávání vhodných cílů pro sledování minimální reziduální nemoci u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií

 

LightCycler480 II

 • Výrobce: Roche
 • V CLIPu je jiz nekolik let
 • Používá se pro vyhledávání bodových mutací, které zvyšují pravděpodobnost výskytu trombofilních onemocnění

 

TaqMan 7500 Fast Real Time PCR System

 • Výrobce: Applied Biosystems
 • V CLIPu máme 3, první od roku 2008 a poslední přibyl letos
 • Používají se na sledování minimální reziduální nemoci u akutních lymfoblastických i myeloidních leukémií

 

iCycler iQ Multicolor Real-Time PCR Detection System

 • Výrobce: Bio-Rad
 • V CLIPu máme 3
 • Používají se na sledování minimální reziduální nemoci u akutních lymfoblastických i myeloidních leukémií

 

 

Cytometrické přístroje

 

Laboratoř je vybavena 3 průtokovými cytometry:

BD FACS Lyric

 • 3 lasery, 13 fluorescenčních kanálů - SW: BD FACSuite
  • Violet (405 nm) - 488/45, 528/45, 606/36, 715/50, 755LP
  • Blue (488 nm) - 527/32, 586/42, 700/54, 783/56
  • Red (640 nm) - 660/10, 720/30, 783/56
 • Používá se hlavně na měření rutinních vyšetření.

 

BD FACS LSR II

 • až 4 lasery, 17 fluorescenčních kanálů - SW: BD FACSDiva
  • Violet (405 nm) - 450/50, 536/26, 586/42, 605/15, 655/30, 710/40, 780/40 - Omicron-Laserage Laserprodukte GmbH, Rodgau, Německo
  • Blue (488 nm) - 530/30, 576/26, 615/20, 695/40, 780/60
  • Yellow (561 nm) - 586/15, 615/20, 780/60 - Coherent, Santa Clara, CA, USA
  • Red (633nm) - 660/20, 710/50, 780/60 - OBIS, Coherent, Santa Clara, CA, USA
 • Výrobce: BD Bioscience, San Jose, CA, USA
 • V CLIPu je od roku 2006
 • Používá se pro výzkumné účely na měření experimentálních vzorků, například k měření DNA, mozkomíšních moků, PNH, EMA

 

 

 

BD FACS Celesta

 • 3 lasery, 12 fluorescenčních kanálů - SW: BD FACSDiva
  • Violet (405 nm) - 450/50, 525/50, 610/20, 670/30, 780/60
  • Blue (488 nm) - 530/30, 575/25, 695/40, 780/60
  • Red (640 nm) - 670/30, 730/45, 780/60
 • Používá se pro výzkumné účely na měření experimentálních vzorků.

 

K dispozici je 1 spektrální cytometr:

Cytek Aurora

 • 4 lasery - SW: SpectroFlo
  • UV (355 nm) - 16 kanálů, 365 - 829 nm
  • Violet (405 nm) - 16 kanálů, 420-826 nm
  • Blue (488 nm) - 14 kanálů, 498 - 829 nm
  • Red (640 nm) - 8 kanálů, 652 - 829 nm
 • Používá se pro výzkumné účely na měření experimentálních vzorků.

 

Dále je laboratoř vybavena unikátním hmotnostním cytometrem

CyTOF 2

 • SW: CyTOF
 • Tento cytometr umožňuje měření až 120 parametrů (hmotnostních značek - neradioaktivních izotopů kovů vzácných zemin).
 • Výrobce: DVS Sciences/Fluidigm
 • V CLIPu je od roku 2015
 • Umožňuje detekci až 120 molekulárních značek neradioaktivních izotopů na buňce: http://youtu.be/TCxk_30cTL4

 

 

 

V laboratoři je také možné sortovat za využití sorteru:

BD FACS Aria III

 • 3 lasery
  • Violet (405 nm)
  • Blue (405 nm)
  • Diodový Red (637 nm) - OBIS, Coherent, Santa Clara, CA, USA
 • Díky této konfiguraci je přístroj schopen měřit 11 fluorescenčních parametrů
 • Výrobce: BD Bioscience, San Jose, CA, USA
 • V CLIPu je od roku 2011
 • Tento přístroj využíváme k sortování především lymfocytárních subpopulací.

 

 

 

 

Separační přístroje

 

RoboSepTM

 • Výrobce: Stemcell Technologies
 • V CLIPu je od roku 2009
 • Jedná se o plně automatizovaný separátor buněk pracující na principu imunomagnetické separace
 • Používáme jej k obohacování vzorku buněk o cílové subpopulace, např. k depleci nemaligních lymfocytů ze vzorku akutní myeloidní leukemie

  

 

ÄKTAFPLC

 • Výrobce: GE Healthcare Life Sciences
 • V CLIPu je od roku 2009
 • Jedná se o chromatografický systém pro rychlou a snadnou purifikaci proteinů, vybavený automatickým nasáváním a sběračem vzorků
 • Používáme jej spolu s chromatografickou kolonu Superdex 200 10/300 GL k separaci proteinů na jednotlivé hmotnostní frakce v rozsahu 700 až 10 kDa

  

 

 

Vytvořeno: 16. 9. 2013 / Upraveno: 4. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Administrátor