Seznam činností v rámci přiznaného flexibilního rozsahu akreditace

CLIP může aplikovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace na základě přiznaného „flexibilního rozsahu akreditace“. Seznam metod a postupů v rámci přiznaného flexibilního rozsahu akreditace je uveden v aktuální příloze osvědčení o akreditaci.

Přiznaný flexibilní rozsah akreditace laboratořím umožňuje rozvoj služeb dle potřeb a přání zákazníka, např. zavedení nové či modifikované metody či postupu zkoušení, kalibrací nebo vyšetření, nového přístrojového vybavení v rámci již přiznaného rozsahu akreditace, a to za podmínek zachování principu vyšetření. Možnost zavedení nových nebo modifikovaných metod nezahrnuje zavedení nových principů měření, kalibrací nebo vyšetření.

 

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

List of activities within the flexible scope of accreditation

Vytvořeno: 10. 11. 2023 / Upraveno: 21. 5. 2024 / Odpovědná osoba: Mgr. Tereza Podolská