Náš tým

 
 
 
 

CLIP - molekulární genetika

 

Jan Trka

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v genetice, pracoval v Rakousku a jako postdoc UK
 • vede laboratoř  CLIP – molekulární genetika
 • zajímá ho vznik a vývoj leukemického klonu, residuální nemoc, geny WT1 a TEL/AML1 a L-asparaginasa
 • ještě by si vzpomněl na laboratorní metody z 90.let
 • v CLIPu je proto, že si ho (spolu)vymyslel

 

Jan Zuna

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v genetice, pracoval jako postdoc v Londýně
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho původ, vývoj a zánik leukemického klonu, sekundární malignity, residuální nemoc, geny TEL/AML1, BCR/ABL, TEL/ABL a MLL/cokoliv
 • pracuje s počítačem (skoro pořád) a s chutí (aspoň občas) a ještě by asi i trefil do laboratoře
 • v CLIPu je proto, že ve Slavii ho nechtěli

 

Júlia Starková

@email, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Košicích a postgraduálního studia v genetice v CLIPu, pracovala jako postdoc v USA
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ji L-asparagináza, nádorový metabolizmus, role HOX genů u leukémií a epigenetika
 • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, in vivo modely, měří aktivitu bioenergetických drah, dělá metabolomiku a proteomiku
 • v CLIPu je proto, že bydlí přes ulici

 

Eva Froňková

@email, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolventka 1.LF UK a postgraduálního studia v genetice v CLIPu
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ji rekombinace genů pro imunoglobuliny (Ig) a T-buněčné receptory (TCR), minimální reziduální nemoc , vývoj B-lymfocytární řady a jeho poruchy a sekvenování nové generace
 • pracuje s PCR na detekci přestaveb Ig/TCR, qPCR a MLPA
 •  v CLIPu je proto, aby mohla pravidelně odpočívat od svých dětí

 

 

Ludmila Boublíková

@email, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka 1. LF UK a PhD studia na Trinity College v Dublinu
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • nezajímá ji už nic, ale občas se snaží uniknout od onkologických pacientů
  k onkogenním molekulárním aberacím 
 • pracuje s molekulárně-biologickými metodami a příležitostně i různými jinými, a spoustou lidí, které pořád uhání, aby pro ní - a pro lidstvo - něco udělali
 • v CLIPu je proto, že je zvědavá, k čemu to je

            

 

Markéta Kubričanová Žaliová

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka 2.LF UK a postgraduálního studia v molekulární genetice v CLIPu, pracovala jako postdoc v Kielu (centrála ALL BFM studií, Německo)
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímají ji genetické aberace dětských ALL, jejich biologická role a jejich možné využití v klasifikaci, odhadu prognózy a cílené terapii ALL
 • je odpovědná za rutinní molekulárně-genetickou diagnostiku dětských AML a rozšířenou molekulárně-genetickou diagnostiku dětských ALL (SNParray, celoexomové a RNA sekvenování,PCR-screening vybraných aberací)

 

 

Karolina Škvárová Kramarzová

@email, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka PřF-UK (RNDr.) a LF2-UK (Ph.D.), pracovala ve Stem Cell Institute, University of Minnesota, USA
 • vedoucí projektu / junior principal investigator
  • zajímá ji genová terapie a genová editace (CRISPR-Cas9 etc.)
 • pracuje s buněčnými kulturami, vzorky pacientů s leukémiemi a vzácnými genetickými syndromy, využívá metody genové editace, qPCR, klonování a mutační analýzy
 • v CLIPu je proto, že po ní nechtějí, aby chodila brzy ráno do práce

 

 

 

Kateřina Hložková

@email;  tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka FPBT VŠCHT v Praze (obor Obecná a aplikovaná biochemie) a postgraduálního studia tamtéž; absolvovala stáž v Institute of Metabolism and Systems Research, University of Birmingham
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá ji metabolismus nádorových buněk a zkoušení nových metod
 • nejraději by pořád dělala stable isotope tracing, ale musí pracovat i s klonováním, lentiviry, western blotem, Seahorsem, qPCR a dalšími metodami
 • v CLIPu je proto, že ji zajímá, jaká tajemství skrývá post-PCR

 

Lucie Winkowska

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka České zemědělské univerzity v Praze a postgraduálního studia tamtéž
 • vědecká pracovnice v CLIPu
 • zajímají ji genetické aberace u dětských ALL
 • pracuje převážně s počítačem (zpracování dat získaných ze SNParrays a z NGS sekvenování), ale občas i s PCR
 • v CLIPu je proto, aby zjistila, co znamenají všechny ty zkratky, co ostatní      neustále používají

 

Lucie Peterková

@email, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka FPBT VŠCHT v Praze (obor Obecná a aplikovaná biochemie), dotahuje postgraduální studium Biochemie tamtéž
 • postdoc v CLIPu
 • zajímají ji buňky a metody genové editace
 • pracuje s buněčnými kulturami, nukleofekcí, systémem CRISPR/Cas9
 • v CLIPu je proto, že CLIP našel ji, když chtěla zkusit něco nového (a v CLIPu k tomu má spoustu příležitostí)

  

  

Martina Zwyrtková

@email, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka  Přírodověcké fakulty JČU
 • vědecká pracovnice v CLIPu
 • zajímá ji Next Generation Sequencing
 • kromě toho ráda pracuje s buněčnými liniemi, qPCR a western blottem
 • v CLIPu je proto, že když začne zpívat, lidi se přidají

 

 

Michael Svatoň

@email, tel.: (+420) 224 436 585

 • absolvent 2. LF UK
 • postgraduální student v CLIPu
 • zajímá ho hlavně sekvenování nové generace (WES, RepSeq) a poruchy vývoje lymfocytů
 • pracuje hlavně se sekvenačními daty a ověřuje biologický význam nalezených variant
 • v CLIPu je proto, že jsou tu skvělí lidé a baví ho učit se nové věci

 

 

Natividad Alquézar Artieda

@email, tel: (+420) 224 436 584

 • absolventka University of Barcelona
 • pracovala v Agustí Pi i Sunyer biomedical research institute, Vall D'Hebron biomedical research institute a v Glaxosmithkline, Barcelona
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji L-Asparagináza a nádorový metabolismus
 • v CLIPu je proto, aby si splnila svůj vědecký sen 

 

 

 

Markéta Racková

@email, tel.: (+420) 224 436 584

 • absolventka 2. lékařské fakulty UK, (klinická stáž na Dětském oddělení Karlovarské krajské nemocnice)
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji genová terapie a metody genové editace, především CRISPR-Cas9
 • v CLIPu je proto, že zde konečně našla svoji výškovou skupinu a už tolik nevyčnívá

 

 

Justina Krotká

@email, tel.: (+420) 224 436 584

 • absolventka 2. lékařské fakulty UK
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímají ji BCR/ABL pozitivní leukemie a jak to Lenka všechno uměla!
 • pracuje s qPCR, NGS a PLA
 • v CLIPu je proto, že ji tu našli pracovní stůl

 

 

Kryštof Šeferna

@email, tel.: (+420) 224 436 536

 • absolvent 2. lékařské fakulty UK
 • postgraduální student v CLIPu
 • lékař na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol
 • zajímají ho přestavby receptorů pro antigeny, NGS, single-cell sekvenace, a jak to celé funguje
 • v CLIPu je proto, že dostal nabídku, která se neodmítá

 

 

Eliška Potůčková

@email.: (+420) 224 436 485

 • absolventka Farmaceutické fakulty UK a postgraduálního studia v oboru Patobiochemie a xenobiochemie tamtéž
 • věděcký pracovník v CLIPu
 • zajímá ji gen ERG u ALL
 • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, western blottem, luciferázovou esejí
 • v CLIPu je proto, že ráda stojí na dálnici v zácpě

 

 

Leona Rezková Řezníčková

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor Imunologie
 • vedoucí diagnostické laboratoře
 • zajímá ji sledování minimální residuální nemoci u leukémií, sekvenování nové generace (NGS), akreditační záležitosti
 • pracuje převážně s počítačem, papíry všeho možného druhu, někdy vezme i pipetu do ruky
 • v CLIPu je proto, že je součástí inventáře a ješte ji neodepsali

 

 

Taťána Valová        

@email, tel.: (+420) 224 436 521 

 • absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je kvůli krásnému výhledu z okna

 

  

Kristýna Králíková

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že chce zjistit, jestli je káva tak nezbytná, jak jí
  ostatní tvrdí

 

 

Petra Kremserová

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha
 • laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, aby zjistila, jestli je to tady vážně tak dobré, jak slyšela

 

 

Nikola Mašová

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Experimentální biologie
 • laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že ráda pipetuje

 

 

Petra Rácová

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha, obor Chemie a technologie anorganických materiálů
 • laborantka
 • stará se o zpracování a přípravu buněčného materiálu pro sledování minimální reziduální nemoci

 

 

Klára Štumarová

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka VUT a Mendelovy univerzity v Brně
 • laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci, ale vlastně všechno, co se v laboratoři odehrává
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že ji genetika ve škole moc nebavila, tak jí dává druhou šanci

 

 

Kristýna Brabcová

 • absolventka SPŠPT v Praze
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že může mít svoji fotku na stránkách 

 

 

 

 

Kristýna Zavadilová

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha
 • laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že by chtěla porozumět lékařské hantýrce

 

 

 

CLIP - Cytometrie

 

Ondřej Hrušák

@email, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v imunologii, studoval a pracoval v USA
 • vede laboratoř  CLIP – cytometrie
 • má atestaci z klinické imunologie a alergologie
 • zajímá ho vznik, vývoj a imunologické diagnostika leukémie
 • zajímá ho i zbytek imunologie, v rozletu tímto směrem mu brání povinnosti děkana 2. LF UK
 • v CLIPu je proto, že si ho (spolu)vymyslel a dojede do práce na kole i na                                                                       lyžích

 

Tomáš Kalina

@email, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v imunologii, pracoval ve FHCRC, Seattle, USA
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho průtoková cytometrie ze všech stran a pohledů,  afinitní proteomika (cytometricky), vývoj a deficity B-buněk, fenotypizace leukémií a leukemogeneza, imunitní rekonstituce, pokročilé analýzy cytometrických dat, pracuje s průtokovými cytometry
 • v CLIPu je proto, že si ho oblíbil ve všech ohledech a dobře se mu zde pracuje

 

Martina Vášková

@email, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Praze a postgraduálního studia v oboru imunologie v CLIPu
 • diagnostický a vědecký pracovník v CLIPu
 • zajímají ji leukocyty, maligní i nemaligní (hlavně B lymfocyty a jejich vývoj, ale snaží se poznávat i ty ostatní)
 • pracuje s daty z průtokové a nově i hmotnostní cytometrie, dříve zvládla i několik dalších imunologických metod (western blott, ELISA) a práci s buněčnými kulturami
 • v CLIPu je proto, že ji to tam baví (jestě stále i při poslední aktualizaci                                                                  profilu!)

 

Ester Mejstříková

@email, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolventka 1.LF UK  a postgraduálního studia v imunologii (Imunologická diagnostika a monitorování léčebné odpovědi u nádorových onemocnění krvetvorby v dětském věku)
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá se o diagnostiku hematologických a imunologických onemocnění v dětském věku a vývoj krevních elementů v kostní dřeni ve vztahu k plasticitě a zralosti leukemických buněk
 • pracuje s počítači a jejich periferiemi – průtokovými cytometry
 • v CLIPu je aby mohla v klidu pracovat 12 hodin denně

 

 

Karel Fišer

@email, tel.: (+420) 224 436 585

 • absolvent Přírodovědecké fakulty a postgraduálního studia tamtéž  (Changes in gene expression in progression of Chronic myeloid leukemia), jako postdoc  pracoval v Newcastlu, Velká Británie
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho analýza velkých dat: průtoková cytometrie, proteomická data z bead arrays, microarrays a bioinformatika obecně.
 • nevlastní laboratorní plášť, laboratorní stůl ani pipetu
 • v CLIPu je proto, že tam nemusí vlastnit plášť ani pipetu

 

 

 

Naděžda Brdičková

@email, tel.: (+420) 224 436 583

 • postgraduální studium v oboru imunologie (Přírodovědecká fakulta UK, ÚMG AV ČR)
 • postdoktorální pobyt na UCSF, USA
 • stará se o projekt hodnocení kvality cytometrických dat v rámci konsorcia EuroFlow
 • v CLIPu je proto, že má pocit, že to má smysl a že jsou tu na ni hodní

 

 

 

Jan Stuchlý

@email, tel.: (+420) 224 436 585

 • Absolvent MFF UK v Praze
 • Postgraduální student CLIPu
 • Pracoval ve Francii na optimálních řízení nádorových terapií
 • zajímá ho imunitní rekonstituce, teorie her, matematické programování, a tak podobně
 • v CLIPu je proto, že ho baví

 

 

Michaela Nováková

@email, tel.: (+420) 224 436 477 

 • absolventka 2.lékařské fakulty UK a postgraduálního studia v CLIPu
 • postdoc v CLIPu a správce webu
 • pracuje (stále a ráda) s průtokovou cytometrií včetně té spektrální
 • zajímá ji selhání kostní dřeně, imunofenotypizace leukémií, detekce minimální reziduální nemoci a standardizace cytometrie
 • v CLIPu je proto, aby vytvořila rekord v rychlosti klikání myší

 

 

Barbora Vakrmanová

@email, tel.: (+420) 224 436 550

 • absolventka 2.lékařské fakulty UK
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímají jí leukemie s liniovým přesmykem, někdy i ty bez přesmyku
 • pracuje s počítačem a průtokovými cytometry, občas tyto stroje odmítají pracovat s ní
 • v CLIPu je proto, že se sem jednou přišla náhodně podívat a zalíbilo se jí tu natolik, že už neodešla. Navíc ji Míša Nováková pravidelně uplácí bonbony.

 

 

 

Martina Fejtková

@email, tel.: (+420) 224 436 583

 • absolventka PřF UK, obor Imunologie 
 • postgraduální studentka v CLIPu 
 • zajímají ji vrozené poruchy imunitního systému, funkční testování a imunofenotypizace 
 • v CLIPu je proto, že si tu připadá trochu jako v týmu Dr. House - každý případ je detektivka

 

 

 

Tereza Podolská

@email, tel.: (+420) 224 436 585

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK, obor imunologie
 • postgraduální studentka v CLIPu 
 • zajímají ji bioinformatická analýza velkých cytometrických dat a automatická imunofenotypizace
 • v CLIPu je proto, že je to tam nejlepší a jede jí tam metro

 

 

Jitka Stančíková

@email, tel.: (+420) 224 436 583

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Praze a postgraduálního studia v oboru Molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie na Ústavu molekulární genetiky
 • oblastí jejího zájmu jsou ambiguous leukémie, zvláště pak jejich zpracování pomocí hmotnostní cytometrie
 •  v CLIPu je proto, že to tady vypadá hezky

 

 

 

Daniela Kužílková

@email, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK a postgraduálního studia v CLIPu
 • zajímá ji hmotnostní cytometrie u nádorových onemocnění
 • pracuje hlavně s počítačem, ale umí i s průtokovou a hmotnostní cytometrií
 • v CLIPu je proto, že pro McDonald´s neměla dostatečnou kvalifikaci

 

 

 

Pavla Luknárová

@email, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka MSŠCH v Praze
 • studuje ČZU Fakultu životního prostředí v Praze
 • laborantka v CLIPU
 • v CLIPU je proto, že je tam sranda

 

 

 

 

Pavel Semerák

@email, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolvent SPŠPT v Praze
 • laborant v CLIPu
 • zajímá se o módní trendy průtokové cytometrie
 • má na starosti zejména sortování buněčných subpopulací
 • v CLIPu je proto, že nic jiného neumí, a protože v jídelně dobře vaří

 

 

 

Daniel Thűrner

@email, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolvent SZŠ v Kolíně
 • úsekový laborant v CLIPu
 • jeho práce je jeho koníčkem
 • zaměřuje se na hladký chod laboratoře a zaučování nováčků
 • v CLIPu je pro blaho laboratoře

 

 

 

Marta Rozumová

@email, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka České zemědělské univerzity v Praze
 • laborantka v CLIPu
 • v CLIPu je proto, že tam straší

 

 

 

 

Asistentka

 

Lucie Galdová

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka VOŠE, obor Finanční řízení a účetnictví
 • asistentka vedoucího laboratorního centra
 • zajímá ji (musí) všechno, co se mihne kolem
 • pracuje se vším, co se mihne kolem
 • v CLIPU hrdě reprezentuje valašskou populaci a šíří moravský jazyk v zahraničí. Neco jako gdysi Cyril a Metúd. Tož ba. Šak valašština stejnak jednúc bude úředním jazykem.

 

 

Mateřská/rodičovská dovolená

 

Veronika Kanderová

@email, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze a postgraduálního studia Imunologie v CLIPu
 • postdoc v CLIPu
 • má atestaci z alergologie a klinické imunologie a účastní se diagnostiky poruch imunity
 • zajímá ji proteomika a fosfoproteomika u leukemií a primárních imunodeficitů 
 • pracuje s mnohobarevnou cytometrií a s imunologickými testy, ráda kultivuje buňky a všemožně je stimuluje
 •  v CLIPu je proto, že lze lasery z cytometru uchovat věčné mládí

 

Veronika Grecová

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka střední zdravotnické školy Alšovo nábřeží, atestace v oboru Molekulární genetika
 • laborantka v CLIPu
 • Minimální residuální nemoc u leukémií, přestavby MLL genu
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že dřív by považovala zkratku MLL za mládežnickou ligu

 

 

Andrea Rennerová        

@email, tel.: (+420) 224 436 521 

 • absolventka FPBT VŠCHT (Ph.D.) a  FBMI ČVUT (Ing.) v Praze

 • odborný pracovník v laboratoři CLIP
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci, sekvenování nové generace na Ion Torrentu a Illumině
 • v CLIPu je proto, že je tu legrace

 

 

Lenka Hovorková

@email, tel.: (+420) 224 436 584

 • absolventka PřF UK
 • postgraduální studentka a Ajťačka v CLIPu
 • zajímají ji BCR/ABL pozitivní leukemie
 • pracuje s LD-PCR, elektroforézou, eRkem, Linuxem a nově s miminkem
 • v CLIPu je proto, že chce zjistit, co se skrývá za všemi těmi dveřmi bez kliky

 

 

Marina Bakardjieva

@email, tel.: (+420) 224 436 583

 • absolventka PřF UK v Praze, obor Imunologie
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji imunofenotypizace a funkční testování lymfocytů pacientů s primární imunodeficiencí
 • v CLIPu je proto, že jí umožňuje skákat do vod neznáma

 

 

 

Markéta Musilová

@email, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka biochemie PřF Masarykovy univerzity v Brně
 • laborantka v CLIPu
 • v CLIPu je proto, že měla štěstí a v laboratoři ji to baví

 

 

 

 

Kateřina Hrušková

@email, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
 • odborný pracovník, laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že cestou z práce se může v klidu vyspat

 

 

Alumni

Absolventi doktorského studia v CLIPu:

Mgr. Kateřina Rejlová, Ph.D.

MUDr. Julius Lukeš, Ph.D.

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D. 

Mgr. Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Ph.D. 

MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D. 

Mgr. Ondřej Pelák, Ph.D.

Mgr. Ivana Heřmanová , Ph.D. 

MUDr. Michaela Biehl (Kotrová), Ph.D. 

MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.

MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.

MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.

Mgr. Jozef Madžo, Ph.D.

MUDr. Ondřej Krejčí, Ph.D.

MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

 

Absolventi magisterského studia v CLIPu:

Ing. Kateřina Mužíková

Mgr. Markéta Šimčíková

Mgr. Alena Jelínková

Mgr. Alena Musilová

Mgr. Vendula Šinkorová

Ing. Felicita Garcia N'Dua

Mgr. David Novák

Vytvořeno: 17. 7. 2013 / Upraveno: 7. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Administrátor