Náš tým

 

CLIP - molekulární genetika

 

Jan Trka

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v genetice, pracoval v Rakousku a jako postdoc UK
 • vede laboratoř  CLIP – molekulární genetika
 • zajímá ho vznik a vývoj leukemického klonu, residuální nemoc, geny WT1 a TEL/AML1 a L-asparaginasa
 • ještě by si vzpomněl na laboratorní metody z 90.let
 • v CLIPu je proto, že si ho (spolu)vymyslel

 

 

 

Jan Zuna

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v genetice, pracoval jako postdoc v Londýně
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho původ, vývoj a zánik leukemického klonu, sekundární malignity, residuální nemoc, geny TEL/AML1, BCR/ABL, TEL/ABL a MLL/cokoliv
 • pracuje s počítačem (skoro pořád) a s chutí (aspoň občas) a ještě by asi i trefil do laboratoře
 • v CLIPu je proto, že ve Slavii ho nechtěli

 

 

Júlia Starková

@email, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Košicích a postgraduálního studia v genetice v CLIPu, pracovala jako postdoc v USA
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ji L-asparagináza, nádorový metabolizmus, role HOX genů u leukémií a epigenetika
 • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, in vivo modely, měří aktivitu bioenergetických drah, dělá metabolomiku a proteomiku
 • v CLIPu je proto, že bydlí přes ulici

 

 

Eva Froňková

@email, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolventka 1.LF UK a postgraduálního studia v oboru Biologie a patologie buňky na 2. LF UK
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ji rekombinace genů pro imunoglobuliny (Ig) a T-buněčné receptory (TCR) u lymfocytů, její role a možné využití u malignit z lymfoidní řady. imunodeficitů a imunitní dysregulace
 • věnuje se vývoji nových metod pro sledování minimální reziduální nemoci pomocí sekvenování nové generace (NGS) a zavádění nových postupů do diagnostiky vzácných onemocnění krvetvorby a imunitního systému
 • v CLIPu je proto, že dr. Stuchlý vaří nejlepší čaj v ČR

 

 

 

Ludmila Boublíková

@email, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka 1. LF UK a PhD studia na Trinity College v Dublinu
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • nezajímá ji už nic, ale občas se snaží uniknout od onkologických pacientů
  k onkogenním molekulárním aberacím 
 • pracuje s molekulárně-biologickými metodami a příležitostně i různými jinými, a spoustou lidí, které pořád uhání, aby pro ní - a pro lidstvo - něco udělali
 • v CLIPu je proto, že je zvědavá, k čemu to je

            

 

 

Markéta Kubričanová Žaliová

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka 2.LF UK a postgraduálního studia v molekulární genetice v CLIPu, pracovala jako postdoc v Kielu (centrála ALL BFM studií, Německo)
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímají ji genetické aberace dětských ALL, jejich biologická role a jejich možné využití v klasifikaci, odhadu prognózy a cílené terapii ALL
 • je odpovědná za rutinní molekulárně-genetickou diagnostiku dětských AML a rozšířenou molekulárně-genetickou diagnostiku dětských ALL (SNParray, celoexomové a RNA sekvenování,PCR-screening vybraných aberací)

 

 

 

Karolina Škvárová Kramarzová

@email, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka PřF-UK (RNDr.) a LF2-UK (Ph.D.), pracovala ve Stem Cell Institute, University of Minnesota, USA
 • vedoucí projektu / junior principal investigator
 • zajímá ji genová terapie a genová editace (CRISPR-Cas9 etc.)
 • pracuje s buněčnými kulturami, vzorky pacientů s leukémiemi a vzácnými genetickými syndromy, využívá metody genové editace, qPCR, klonování a mutační analýzy
 • v CLIPu je proto, že po ní nechtějí, aby chodila brzy ráno do práce

 

 

 

Lucie Winkowská

@email, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka České zemědělské univerzity v Praze a postgraduálního studia tamtéž
 • vědecká pracovnice v CLIPu
 • zajímá se skoro o vše, co souvisí s NGS
 • připravuje knihovny na NGS a single cell NGS a také opečovává NextSeq
 • v CLIPu je proto, aby zjistila, co znamenají všechny ty zkratky, co ostatní neustále používají

 

 

 

 

Maryna Vasylkivska

@email, tel.: (+420) 224 436 584

 • absolventka Národní univerzity potravinářských technologií (Kyjev, Ukrajina) a postgraduálního studia na FPBT VŠCHT v Praze
 • vědecká pracovnice v CLIPu
 • zajímá ji metabolismus nádorových buněk, role glutamátu a dalších aminokyselin v léčbě L-asparaginázou
 • pracuje s buněčnými kulturami, měřením buněčné stresové odpovědi, metabolickými esejemi a stable isotope tracing
 • v CLIPu je proto, že si občas potřebuje dát pauzu od videoher

 

 

 

Kateřina Hložková

@email;  tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka FPBT VŠCHT v Praze (obor Obecná a aplikovaná biochemie) a postgraduálního studia tamtéž; absolvovala stáž v Institute of Metabolism and Systems Research, University of Birmingham
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá ji metabolismus nádorových buněk a zkoušení nových metod
 • nejraději by pořád dělala stable isotope tracing, ale musí pracovat i s klonováním, lentiviry, western blotem, Seahorsem, qPCR a dalšími metodami
 • v CLIPu je proto, že ji zajímá, jaká tajemství skrývá post-PCR

 

 

 

Lucie Peterková

@email, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka postgraduálního studia Biochemie na FPBT VŠCHT v Praze
 • postdoc v CLIPu
 • zajímají ji buňky a metody genové editace
 • pracuje s buněčnými kulturami, nukleofekcí, systémem CRISPR/Cas9
 • v CLIPu je proto, že to z něj má blízko do bazénu

  

 

 

Natividad Alquézar Artieda

@email, tel: (+420) 224 436 584

 • absolventka University of Barcelona
 • pracovala v Agustí Pi i Sunyer biomedical research institute, Vall D'Hebron biomedical research institute a v Glaxosmithkline, Barcelona
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji L-Asparagináza a nádorový metabolismus
 • v CLIPu je proto, aby si splnila svůj vědecký sen 

 

 

 

Markéta Racková

@email, tel.: (+420) 224 436 584

 • absolventka 2. lékařské fakulty UK, (klinická stáž na Dětském oddělení Karlovarské krajské nemocnice)
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji genová terapie a metody genové editace, především CRISPR-Cas9
 • v CLIPu je proto, že zde konečně našla svoji výškovou skupinu a už tolik nevyčnívá

 

 

 

Justina Skořepová

@email, tel.: (+420) 224 436 584

 • absolventka 2. lékařské fakulty UK
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímají ji BCR/ABL pozitivní leukemie a jak to Lenka všechno uměla!
 • pracuje s qPCR a (sc)NGS
 • v CLIPu je proto, že se drží hesla: „Lepší nic nevyzkoumat, než nikoho nevyléčit.“

 

 

 

Kryštof Šeferna

@email, tel.: (+420) 224 436 583

 • absolvent 2. lékařské fakulty UK
 • postgraduální student v CLIPu
 • lékař na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol
 • zajímají ho přestavby receptorů pro antigeny, NGS, single-cell sekvenace, a jak to celé funguje
 • v CLIPu je proto, že dostal nabídku, která se neodmítá

 

   

   

   

  Karolína Janoušková

  @email, tel.: (+420) 224 436 584

  • absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, obor Biotechnologie léčiv
  • postgraduální studentka v CLIPu
  • zajímá ji nádorový metabolismus a metody genové editace
  • v CLIPu je proto, aby zjistila, co všechno buňky při experimentu dokážou

   

   

   

  Laura Matoušková

  @email, tel.: (+420) 224 436 472

  • absolventka Přírodovědecké fakulty UK, Katedra Antropologie a genetika člověka
  • postgraduální studentka v CLIPu
  • zajímají ji testikulární nádory a genová editace
  • v CLIPu je proto, že ráda jezdí metrem z konečné na konečnou

   

   

   

  Kristýna Šoffrová

  @email, tel.: (+420) 224 436 472

  • absolventka 2. lékařské fakulty UK
  • postgraduální studentka v CLIPu
  • zajímají ji neuroblastomy a metody genové editace
  • v CLIPu je proto, že ji sem zavedla shoda náhod, za které je dnes moc ráda

   

   

   

   

  Matúš Kolárik

  @email, tel.: (+420) 224 436 472

  • absolvent Přírodovědecké fakulty UK, obor Biochemie
  • postgraduální student v CLIPu
  • zajímá ho nádorový metabolismus
  • v CLIPu je proto, že ho zajímá, zda je možné přestěhovat laboratoř do unimobuňky

   

   

   

  Leona Rezková Řezníčková

  @email, tel.: (+420) 224 436 521

  • vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor Imunologie
  • vedoucí diagnostické laboratoře
  • zajímá ji sledování minimální residuální nemoci u leukémií, sekvenování nové generace (NGS), akreditační záležitosti
  • pracuje převážně s počítačem, papíry všeho možného druhu, někdy vezme i pipetu do ruky
  • v CLIPu je proto, že je součástí inventáře a ješte ji neodepsali

   

   

   

  Taťána Valová        

  @email, tel.: (+420) 224 436 521 

  • absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
  • laborantka v CLIPu
  • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
  • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
  • v CLIPu je kvůli krásnému výhledu z okna

   

    

    

   Petra Komersová

   @email, tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor Molekulární biologie
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci u leukémií s Ig/TCR přestavbami nebo fúzí MLL/cokoli
   • v CLIPu je proto, aby zjistila, jestli je to tady vážně tak dobré, jak slyšela

    

    

    

   Nikola Mašová

   @email, tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Experimentální biologie
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci a sekvenování nové generace
   • stará se o přípravu vzorků pro AML diagnostiku
   • v CLIPu je proto, že ráda pipetuje

    

    

    

   Petra Rácová

   @email, tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha, obor Chemie a technologie anorganických materiálů
   • laborantka
   • stará se o zpracování a přípravu buněčného materiálu pro sledování minimální reziduální nemoci
   • v CLIPu je proto, že to má domů, co by pipetou dohodil

    

    

    

   Kristýna Brabcová

   @email, tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka SPŠPT v Praze
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
   • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, že může mít svoji fotku na stránkách 

    

    

    

   Kristýna Zavadilová

   @email, tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci u leukémií
   • vyšetřuje přítomnost relevantních fúzních genů, pracuje s qPCR, provádí izolaci nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, že by chtěla porozumět lékařské hantýrce

    

    

    

    

   Danica Pechová

   @email, tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka UK v Hradci Králové, obor Zdravotní laborant
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci u leukémií
   • vyšetřuje přítomnost relevantních fúzních genů, pracuje s qPCR, provádí izolaci nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, aby se naučila nové věci

    

    

    

    

   Karolína Šilhová

   @email, tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, obor Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
   • pracuje s qPCR, provádí izolaci nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, že se spokojí jen s tím nejlepším

    

    

    

    

   Daniela Baumgartnerová

   @email,

   tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor Molekulární biologie a genetika
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
   • pracuje s qPCR, provádí izolaci nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, že tu potkává spoustu chytrých a vtipných lidí

    

    

    

    

   CLIP - Cytometrie

    

   Ondřej Hrušák

   @email, tel.: (+420) 224 436 477

   • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v imunologii, studoval a pracoval v USA
   • vede laboratoř  CLIP – cytometrie
   • má atestaci z klinické imunologie a alergologie
   • zajímá ho vznik, vývoj a imunologické diagnostika leukémie
   • zajímá ho i zbytek imunologie, v rozletu tímto směrem mu brání povinnosti děkana 2. LF UK
   • v CLIPu je proto, že si ho (spolu)vymyslel a dojede do práce na kole i na             lyžích

    

    

    

   Tomáš Kalina

   @email, tel.: (+420) 224 436 487

   • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v imunologii, pracoval ve FHCRC, Seattle, USA
   • vedoucí projektu / principal investigator
   • zajímá ho průtoková cytometrie ze všech stran a pohledů,  afinitní proteomika (cytometricky), vývoj a deficity B-buněk, fenotypizace leukémií a leukemogeneza, imunitní rekonstituce, pokročilé analýzy cytometrických dat, pracuje s průtokovými cytometry
   • v CLIPu je proto, že si ho oblíbil ve všech ohledech a dobře se mu zde pracuje

    

    

    

   Ester Mejstříková

   @email, tel.: (+420) 224 436 477

   • absolventka 1.LF UK  a postgraduálního studia v imunologii (Imunologická diagnostika a monitorování léčebné odpovědi u nádorových onemocnění krvetvorby v dětském věku)
   • vedoucí projektu / principal investigator
   • zajímá se o diagnostiku hematologických a imunologických onemocnění v dětském věku a vývoj krevních elementů v kostní dřeni ve vztahu k plasticitě a zralosti leukemických buněk
   • pracuje s počítači a jejich periferiemi – průtokovými cytometry
   • v CLIPu je aby mohla v klidu pracovat 12 hodin denně

    

    

    

   Karel Fišer

   @email, tel.: (+420) 224 436 585

   • absolvent Přírodovědecké fakulty a postgraduálního studia tamtéž  (Changes in gene expression in progression of Chronic myeloid leukemia), jako postdoc  pracoval v Newcastlu, Velká Británie
   • vedoucí projektu / principal investigator
   • zajímá ho analýza velkých dat: průtoková cytometrie, proteomická data z bead arrays, microarrays a bioinformatika obecně.
   • nevlastní laboratorní plášť, laboratorní stůl ani pipetu
   • v CLIPu je proto, že tam nemusí vlastnit plášť ani pipetu

    

    

    

   Naděžda Brdičková

   @email, tel.: (+420) 224 436 583

   • postgraduální studium v oboru imunologie (Přírodovědecká fakulta UK, ÚMG AV ČR)
   • postdoktorální pobyt na UCSF, USA
   • stará se o projekt hodnocení kvality cytometrických dat v rámci konsorcia EuroFlow
   • v CLIPu je proto, že má pocit, že to má smysl a že jsou tu na ni hodní

    

    

    

   Jan Stuchlý

   @email, tel.: (+420) 224 436 489

   • Absolvent MFF UK v Praze
   • Postgraduální student CLIPu
   • Pracoval ve Francii na optimálních řízení nádorových terapií
   • zajímá ho imunitní rekonstituce, teorie her, matematické programování, a tak podobně
   • v CLIPu je proto, že ho baví

    

    

    

   Barbora Vakrmanová

   @email, tel.: (+420) 224 436 477

   • absolventka 2.lékařské fakulty UK
   • postgraduální studentka v CLIPu
   • zajímají jí leukemie s liniovým přesmykem, někdy i ty bez přesmyku
   • pracuje s počítačem a průtokovými cytometry, občas tyto stroje odmítají pracovat s ní
   • v CLIPu je proto, že se sem jednou přišla náhodně podívat a zalíbilo se jí tu natolik, že už neodešla. Navíc ji Míša Nováková pravidelně uplácí bonbony.

    

    

    

   Tereza Podolská

   @email, tel.: (+420) 224 436 585

   • absolventka Přírodovědecké fakulty UK, obor imunologie
   • postgraduální studentka v CLIPu 
   • zajímají ji bioinformatická analýza velkých cytometrických dat a automatická imunofenotypizace
   • v CLIPu je proto, že je to tam nejlepší a jede jí tam metro

    

    

    

   Jitka Stančíková

   @email, tel.: (+420) 224 436 583

   • absolventka Přírodovědecké fakulty v Praze a postgraduálního studia v oboru Molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie na Ústavu molekulární genetiky
   • oblastí jejího zájmu jsou ambiguous leukémie, zvláště pak jejich zpracování pomocí hmotnostní cytometrie
   •  v CLIPu je proto, že je to součástí její terapie, pomocí které se snaží zbavit celoživotní fobie z cytometrů

    

    

    

   Daniela Kužílková

   @email, tel.: (+420) 224 436 477

   • absolventka Přírodovědecké fakulty UK a postgraduálního studia v CLIPu
   • zajímá ji hmotnostní cytometrie u nádorových onemocnění
   • pracuje hlavně s počítačem, ale umí i s průtokovou a hmotnostní cytometrií
   • v CLIPu je proto, že pro McDonald´s neměla dostatečnou kvalifikaci

    

    

    

    

   Violeta Bakardjieva-Mihaylova

   @email, tel.: (+420) 224 436 472

   • absolventka Přírodovědecké fakulty UK a postgraduálního studia v CLIPu
   • v CLIPu je proto, ze je tam pořád dost čokolády

    

    

    

    

    

    

   Daniel Thűrner

   @email, tel.: (+420) 224 436 413

   • absolvent SZŠ v Kolíně
   • úsekový laborant v CLIPu
   • jeho práce je jeho koníčkem
   • zaměřuje se na hladký chod laboratoře a zaučování nováčků
   • v CLIPu je pro blaho laboratoře

    

    

    

   Pavla Luknárová

   @email, tel.: (+420) 224 436 413

   • absolventka MSŠCH v Praze
   • studuje ČZU Fakultu životního prostředí v Praze
   • laborantka v CLIPU
   • v CLIPU je proto, že je tam sranda

    

    

    

    

   Pavel Semerák

   @email, tel.: (+420) 224 436 413

   • absolvent SPŠPT v Praze
   • laborant v CLIPu
   • zajímá se o módní trendy průtokové cytometrie
   • má na starosti zejména sortování buněčných subpopulací
   • v CLIPu je proto, že nic jiného neumí, a protože v jídelně dobře vaří

    

    

    

    

   Sára Hejnicová

   @email, tel.: (+420) 224 436 487

   • absolventka FF UK, Archivnictví a PVH
   • administrativní pracovnice v CLIPu
   • má ráda kolem sebe milé lidi, když už nějaké
   • v CLIPu je proto, že i když tomu vůbec nerozumí, tak je to fascinující a dává to smysl

    

    

    

    

   Asistentka

    

   Lucie Galdová

   @email, tel.: (+420) 224 436 580

   • absolventka VOŠE, obor Finanční řízení a účetnictví
   • asistentka vedoucího laboratorního centra
   • zajímá ji všechno, co se mihne kolem
   • pracuje se vším, co se mihne kolem
   • Její misí v CLIPU je reprezentovat valašskou populaci a šířit moravský jazyk. Tož neco jako gdysi Cyril z Metúdem.

    

    

    

   Mateřská/rodičovská dovolená

    

   Veronika Kanderová

   • absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze a postgraduálního studia Imunologie v CLIPu
   • postdoc v CLIPu
   • má atestaci z alergologie a klinické imunologie a účastní se diagnostiky poruch imunity
   • zajímá ji proteomika a fosfoproteomika u leukemií a primárních imunodeficitů 
   • pracuje s mnohobarevnou cytometrií a s imunologickými testy, ráda kultivuje buňky a všemožně je stimuluje
   •  v CLIPu je proto, že lze lasery z cytometru uchovat věčné mládí

    

    

    

   Veronika Grecová

   • absolventka střední zdravotnické školy Alšovo nábřeží, atestace v oboru Molekulární genetika
   • laborantka v CLIPu
   • Minimální residuální nemoc u leukémií, přestavby MLL genu
   • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, že dřív by považovala zkratku MLL za mládežnickou ligu

    

    

    

   Eliška Potůčková

   • absolventka Farmaceutické fakulty UK a postgraduálního studia v oboru Patobiochemie a xenobiochemie tamtéž
   • věděcký pracovník v CLIPu
   • zajímá ji gen ERG u ALL
   • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, western blottem, luciferázovou esejí
   • v CLIPu je proto, že ráda stojí na dálnici v zácpě

    

    

    

   Andrea Rennerová        

   • absolventka FPBT VŠCHT (Ph.D.) a  FBMI ČVUT (Ing.) v Praze

   • odborný pracovník v laboratoři CLIP
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci, sekvenování nové generace na Ion Torrentu a Illumině
   • v CLIPu je proto, že je tu legrace

    

    

    

   Lenka Hovorková

   • absolventka PřF UK
   • postgraduální studentka a Ajťačka v CLIPu
   • zajímají ji BCR/ABL pozitivní leukemie
   • pracuje s LD-PCR, elektroforézou, eRkem, Linuxem a nově s miminkem
   • v CLIPu je proto, že chce zjistit, co se skrývá za všemi těmi dveřmi bez kliky

    

    

    

   Marina Bakardjieva

   • absolventka PřF UK v Praze, obor Imunologie
   • postgraduální studentka v CLIPu
   • zajímá ji imunofenotypizace a funkční testování lymfocytů pacientů s primární imunodeficiencí
   • v CLIPu je proto, že jí umožňuje skákat do vod neznáma

    

    

    

    

   Kateřina Hrušková

   • absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
   • odborný pracovník, laborantka
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
   • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, že cestou z práce se může v klidu vyspat

    

    

    

    

   Martina Zwyrtková

   • absolventka  Přírodověcké fakulty JČU
   • vědecká pracovnice v CLIPu
   • zajímá ji Next Generation Sequencing
   • kromě toho ráda pracuje s buněčnými liniemi, qPCR a western blottem
   • v CLIPu je proto, že když začne zpívat, lidi se přidají

    

    

    

    

   Kristýna Králíková

   • absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
   • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, že chce zjistit, jestli je káva tak nezbytná, jak jí
    ostatní tvrdí

    

    

    

    

   Marta Rozumová

   • absolventka České zemědělské univerzity v Praze
   • laborantka v CLIPu
   • v CLIPu je proto, že tam straší

    

    

    

    

     

   Danica Pechová

   @email, tel.: (+420) 224 436 521

   • absolventka UK v Hradci Králové, obor Zdravotní laborant
   • laborantka v CLIPu
   • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci u leukémií
   • vyšetřuje přítomnost relevantních fúzních genů, pracuje s qPCR, provádí izolaci nukleových kyselin
   • v CLIPu je proto, aby se naučila nové věci

    

    

    

    

   Michaela Nováková

   @email, tel.: (+420) 224 436 477 

   • absolventka 2.lékařské fakulty UK a postgraduálního studia v CLIPu
   • postdoc v CLIPu
   • pracuje (stále a ráda) s průtokovou cytometrií včetně té spektrální
   • zajímá ji selhání kostní dřeně, imunofenotypizace leukémií, detekce minimální reziduální nemoci a standardizace cytometrie
   • v CLIPu je proto, aby vytvořila rekord v rychlosti klikání myší

    

    

    

   Alumni

   Absolventi doktorského studia v CLIPu:

   MUDr. Michael Svatoň, Ph.D.

   Mgr. Kateřina Rejlová, Ph.D.

   MUDr. Julius Lukeš, Ph.D.

   MUDr. Lucie Slámová, Ph.D. 

   Mgr. Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Ph.D. 

   MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D. 

   Mgr. Ondřej Pelák, Ph.D.

   Mgr. Ivana Heřmanová , Ph.D. 

   MUDr. Michaela Biehl (Kotrová), Ph.D. 

   MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.

   MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.

   MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.

   Mgr. Jozef Madžo, Ph.D.

   MUDr. Ondřej Krejčí, Ph.D.

   MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

    

   Absolventi magisterského studia v CLIPu:

   Ing. Kateřina Mužíková

   Mgr. Markéta Šimčíková

   Mgr. Alena Jelínková

   Mgr. Alena Musilová

   Mgr. Vendula Šinkorová

   Ing. Felicita Garcia N'Dua

   Mgr. David Novák

   Vytvořeno: 17. 7. 2013 / Upraveno: 24. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Administrátor