Oznámení o změně akreditované metody pro stanovení CD34

Vážení zadavatelé,

dovolte, abychom vás informovali o změně akreditované metody pro stanovení CD34+ buněk v kostní
dřeni, periferní krvi, pupečníkové krvi a aferézních produktech průtokovou cytometrií

V rámci oznamovací povinnosti, kterou nám ukládá Český institut pro akreditaci, dáváme na vědomí, že
nahrazujeme in-house metodu pro stanovení CD34+ CE IVD prostředkem „CD34 QuantiFlowEx Kit“ od
firmy Exbio Praha, a.s., katalogové číslo ED7080. Měníme tím reagencie vstupující do reakce
(fluorescenčně značené protilátky a fluorescenční próby) i postup nastavení vzorku. Analyzační strategie
zůstává beze změn, tedy dle doporučení ISHAGE.

Tato změna je platná od 9.5. 2024.

RNDr. Martina Vášková, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Laboratoř CLIP-cytometrie
Laboratorní centrum KDHO, 2.LF UK a FN Motol

Vytvořeno: 7. 5. 2024 / Upraveno: 7. 5. 2024 / Odpovědná osoba: Mgr. Tereza Podolská