Oznámení o změně v akreditované metodě pro imunofenotypizaci leukémií

Vážení zadavatelé,

dovolte, abychom vás informovali o změně v akreditované metodě pro imunofenotypizaci leukémií. V rámci oznamovací povinnosti, kterou nám ukládá Český institut pro akreditaci, dáváme na vědomí, že kvůli požadavkům IVDR nahrazujeme in-house panel pro stanovení intracelulární exprese antigenů CD3, CD79a a MPO prostředkem nazvaným BD OneFlow™ ALOT (Acute leukemia orientation tube). BD OneFlow™ ALOT je CE IVD prostředek od firmy BD Biosciences, katalogové číslo 660228. Měníme tím reagencie do reakce vstupující (fluorescenčně značené protilátky) i postup značení vzorku.

Tato změna je platná od 21.5. 2024.

RNDr. Martina Vášková, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Laboratoř CLIP-cytometrie
Laboratorní centrum KDHO, 2.LF UK a FN Motol

Vytvořeno: 20. 5. 2024 / Upraveno: 20. 5. 2024 / Odpovědná osoba: Mgr. Tereza Podolská