Pre/postgraduální studium

 
 

Postgraduální studium v CLIPu ukončilo úspěšně dosud 17 studentů, dalších 13 jich je v různém stádiu „in the pipeline“ (tedy před dokončením) a pouze dvakrát jsme se rozešli s doktorandem, aniž by studia dokončil. O kvalitě studia našich absolventů svědčí např. opakovaně získávaná Hlávkova cena pro nejlepšího postgraduálního studenta fakulty či publikace, které jsou součástí disertačních prací.

Zájemce o postgraduální studium vítáme, máme zájem o studenty se vzděláním biologického, biotechnologického, farmakologického i medicínského směru. Přijímáme pouze zájemce o tzv. presenční studium, tedy řádné studium na „plný úvazek“. Přihlášky do doktorského studia se podávají koncem dubna, šance na přijetí samozřejmě zvyšuje včasný kontakt a dokumentované zaujetí pro obor.

Pro pregraduální studenty medicíny – projeví-li zájem – pravidelně otvíráme tzv. Kroužek. Ten je kombinací neformálních seminářů a základních činností v laboratoři, v rozsahu cca 3 hodin týdně po dobu jednoho semestru. Ze zájemců, které tento kroužek neodradí, si pak vybíráme spolupracovníky pro menší laboratorní projekty.

Zájemce o bakalářské resp. diplomové práce přijímáme výjimečně – což nemusí uchazeče odrazovat, prostě se nám jich sem zase tolik nehrne. Předpokládáme, že kdo se bude o tuto možnost ucházet, má perspektivně zájem o práci v oboru dětské hematologie (resp. molekulární hematologie/onkologie).

V případě zájmu o kteroukoli formu studia kontaktujte vedoucí laboratoří, prof. Trku nebo doc. Hrušáka.

 

 

Vytvořeno: 2. 2. 2022 / Upraveno: 24. 2. 2022 / Odpovědná osoba: Administrátor