Cytometrická vyšetření

 
 

V naší laboratoři provádíme tato cytometrická vyšetření:

 
  • diagnostika a sledování akutních leukemií (ALL a AML)
  • diagnostika u pacientů s podezřením na lymfom a lymfoproliferace
  • cytometrická diagnostika a sledování pacientů s PNH (paroxysmální noční hemoglobinurie)
  • stanovení základních lymfocytárních subpopulací v periferní krvi a rekonstituce imunity pacientů po transplantaci kostní dřeně
  • rozšířené vyšetření při podezření na imunodeficit
  • imunofenotypizace u aplastické anémie, myelodysplastického syndromuchronických myeloproliferací
  • test degranulace NK buněk
  • kvantifikace CD34 ve štěpech pro transplantace kmenových buněk
  • Laboratoř CLIP-Cytometrie je akreditována jako „Laboratoř pro kontrolu jakosti (1.6.4. Biologické)“ Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

 

 

Vytvořeno: 19. 7. 2013 / Upraveno: 22. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Administrátor