Ocenění od ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu opět s účastí CLIP

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 získal prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, za projekt: Biologie a imunopatologie selhání kostní dřeně a kombinované autoimunitní cytopenie (Evansova syndromu) u dětí. Projekt vedl k objasnění nových genetických příčin selhání krvetvorby a anémie u dětí a umožnil zavedení nových diferenciálně diagnostických a léčebných postupů u těchto pacientů. Spoluřešitelkou projektu byla MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D., dalšími členy řešitelského týmu byli doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D., MUDr. Michaela Reiterová (Nováková), Ph.D. a MUDr. Michael Svatoň, Ph.D.

 

MZD1

 

 

 

Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 získala prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc., primářka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol získala za projekt: Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii. Projekt přispěl k objasnění podkladu onemocnění u řady pacientů s primární imunodeficiencí, zavedl moderní postupy do diagnostiky a tím umožnil personalizovaný přístup k léčbě těchto pacientů. Spoluřešitelem projektu byla doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D. z Kliniky dětské hematologie 2. LF UK a FN Motol.

 

MZD2

 

Vytvořeno: 16. 2. 2023 / Upraveno: 16. 2. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Tereza Podolská