Gratulace Markétě Rackové k 1. místu v mezinárodní lékařské postgraduální konferenci v Hradci Králové

MUDr. Markéta Racková, studentka doktorského programu v biomedicíně na 2LF UK, která se v laboratoři CLIP pod vedením RNDr. Karoliny Škvárové Kramarzové, Ph.D. věnuje studiu kauzality nově identifikovaných genových aberací u pacientů s monogenně podmíněnými chorobami, získala 1. místo na 18. ročníku prestižní mezinárodní lékařské postgraduální konferenci v Hradci Králové. Gratulujeme!!

https://www.lf2.cuni.cz/clanky/oceneni-pro-dr-marketu-rackovou

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/Veda,-zahranici/Vedecka-setkani/…

 

Vytvořeno: 15. 12. 2021 / Upraveno: 15. 12. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor