Náš tým

Náš tým

 
 
 
 

CLIP - molekulární genetika

 

Jan Trka

jan.trka@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v genetice, pracoval v Rakousku a jako postdoc UK
 • vede laboratoř  CLIP – molekulární genetika
 • zajímá ho vznik a vývoj leukemického klonu, residuální nemoc, geny WT1 a TEL/AML1 a L-asparaginasa
 • ještě by si vzpomněl na laboratorní metody z 90.let
 • v CLIPu je proto, že si ho (spolu)vymyslel

 

Jan Zuna

jan.zuna@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v genetice, pracoval jako postdoc v Londýně
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho původ, vývoj a zánik leukemického klonu, sekundární malignity, residuální nemoc, geny TEL/AML1, BCR/ABL, TEL/ABL a MLL/cokoliv
 • pracuje s počítačem (skoro pořád) a s chutí (aspoň občas) a ještě by asi i trefil do laboratoře
 • v CLIPu je proto, že ve Slavii ho nechtěli

 


Júlia Starková

julia.starkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Košicích a postgraduálního studia v genetice v CLIPu, pracovala jako postdoc v USA
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ji L-asparagináza, nádorový metabolizmus, role HOX genů u leukémií a epigenetika
 • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, in vivo modely, měří aktivitu bioenergetických drah, dělá metabolomiku a proteomiku
 • v CLIPu je proto, že bydlí přes ulici

 


Eva Froňková

eva.fronkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolventka 1.LF UK a postgraduálního studia v genetice v CLIPu
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ji rekombinace genů pro imunoglobuliny (Ig) a T-buněčné receptory (TCR), minimální reziduální nemoc , vývoj B-lymfocytární řady a jeho poruchy a sekvenování nové generace
 • pracuje s PCR na detekci přestaveb Ig/TCR, qPCR a MLPA
 •  v CLIPu je proto, aby mohla pravidelně odpočívat od svých dětí

 

 

Ludmila Boublíková

ludmila.boublikova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka 1. LF UK a PhD studia na Trinity College v Dublinu
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • nezajímá ji už nic, ale občas se snaží uniknout od onkologických pacientů
  k onkogenním molekulárním aberacím 
 • pracuje s molekulárně-biologickými metodami a příležitostně i různými jinými, a spoustou lidí, které pořád uhání, aby pro ní - a pro lidstvo - něco udělali
 • v CLIPu je proto, že je zvědavá, k čemu to je

            

 

Markéta Kubričanová Žaliová

marketa.zaliova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka 2.LF UK a postgraduálního studia v molekulární genetice v CLIPu, pracovala jako postdoc v Kielu (centrála ALL BFM studií, Německo)
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímají ji genetické aberace dětských ALL, jejich biologická role a jejich možné využití v klasifikaci, odhadu prognózy a cílené terapii ALL
 • je odpovědná za rutinní molekulárně-genetickou diagnostiku dětských AML a rozšířenou molekulárně-genetickou diagnostiku dětských ALL (SNParray, celoexomové a RNA sekvenování,PCR-screening vybraných aberací)

 

 

Karolina Škvárová Kramarzová

karolina.skvarova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka PřF-UK (RNDr.) a LF2-UK (Ph.D.), pracovala ve Stem Cell Institute, University of Minnesota, USA
 • vedoucí projektu / junior principal investigator
  • zajímá ji genová terapie a genová editace (CRISPR-Cas9 etc.)
 • pracuje s buněčnými kulturami, vzorky pacientů s leukémiemi a vzácnými genetickými syndromy, využívá metody genové editace, qPCR, klonování a mutační analýzy
 • v CLIPu je proto, že po ní nechtějí, aby chodila brzy ráno do práce

 

 

Lucie Winkowska

lucie.winkowska@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka České zemědělské univerzity v Praze a postgraduálního studia tamtéž
 • vědecká pracovnice v CLIPu
 • zajímají ji genetické aberace u dětských ALL
 • pracuje převážně s počítačem (zpracování dat získaných ze SNParrays a z NGS sekvenování), ale občas i s PCR
 • v CLIPu je proto, aby zjistila, co znamenají všechny ty zkratky, co ostatní      neustále používají

 

 

 

Lucie Peterková

lucie.peterkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka FPBT VŠCHT v Praze (obor Obecná a aplikovaná biochemie), dotahuje postgraduální studium Biochemie tamtéž
 • postdoc v CLIPu
 • zajímají ji buňky a metody genové editace
 • pracuje s buněčnými kulturami, nukleofekcí, systémem CRISPR/Cas9
 • v CLIPu je proto, že CLIP našel ji, když chtěla zkusit něco nového (a v CLIPu k tomu má spoustu příležitostí)

  

  

Martina Zwyrtková

martina.slamova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka  Přírodověcké fakulty JČU
 • vědecká pracovnice v CLIPu
 • zajímá ji Next Generation Sequencing
 • kromě toho ráda pracuje s buněčnými liniemi, qPCR a western blottem
 • v CLIPu je proto, že když začne zpívat, lidi se přidají

 

 

Michael Svatoň

michael.svaton@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolvent 2. LF UK
 • postgraduální student v CLIPu
 • zajímá ho hlavně sekvenování nové generace (WES, RepSeq) a poruchy vývoje lymfocytů
 • pracuje hlavně se sekvenačními daty a ověřuje biologický význam nalezených variant
 • v CLIPu je proto, že jsou tu skvělí lidé a baví ho učit se nové věci

 

 

Natividad Alquézar Artieda

natividad.alquezar@lfmotol.cuni.cz, tel: (+420) 224 436 524

 • absolventka University of Barcelona
 • pracovala v Agustí Pi i Sunyer biomedical research institute, Vall D'Hebron biomedical research institute a v Glaxosmithkline, Barcelona
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji L-Asparagináza a nádorový metabolismus
 • v CLIPu je proto, aby si splnila svůj vědecký sen 

 

 

Julius Lukeš

julius.lukes@lfmotol.cuni.cz   tel.: (+420) 224 436 524

 • absolvent 3. lékařské fakulty UK
 • postdoc v CLIPu
 • zajímají ho genetické aberace dětských akutních leukemií a jejich biologická role
 • v CLIPu je proto, že je tam pohodová atmosféra a může nosit své oblíbené havajské košile

 

 

 

Markéta Racková

marketa.rackova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka 2. lékařské fakulty UK, (klinická stáž na Dětském oddělení Karlovarské krajské nemocnice)
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji genová terapie a metody genové editace, především CRISPR-Cas9
 • v CLIPu je proto, že zde konečně našla svoji výškovou skupinu a už tolik nevyčnívá

 

 

Justina Krotká

justina.krotka@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka 2. lékařské fakulty UK
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímají ji BCR/ABL pozitivní leukemie a jak to Lenka všechno uměla!
 • pracuje s qPCR, NGS a PLA
 • v CLIPu je proto, že ji tu našli pracovní stůl

 

 

Kryštof Šeferna

krystof.seferna@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 536

 • absolvent 2. lékařské fakulty UK
 • postgraduální student v CLIPu
 • lékař na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol
 • zajímají ho přestavby receptorů pro antigeny, NGS, single-cell sekvenace, a jak to celé funguje
 • v CLIPu je proto, že dostal nabídku, která se neodmítá

 

 

Leona Rezková Řezníčková

leona.reznickova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor Imunologie
 • vedoucí diagnostické laboratoře
 • zajímá ji sledování minimální residuální nemoci u leukémií, sekvenování nové generace (NGS), akreditační záležitosti
 • pracuje převážně s počítačem, papíry všeho možného druhu, někdy vezme i pipetu do ruky
 • v CLIPu je proto, že je součástí inventáře a ješte ji neodepsali

 

 

Veronika Grecová

veronika.grecova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka střední zdravotnické školy Alšovo nábřeží, atestace v oboru Molekulární genetika
 • laborantka v CLIPu
 • Minimální residuální nemoc u leukémií, přestavby MLL genu
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že dřív by považovala zkratku MLL za mládežnickou ligu

 

 

Andrea Rennerová        

andrea.rennerova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521 

 • absolventka FPBT VŠCHT (Ph.D.) a  FBMI ČVUT (Ing.) v Praze

 • odborný pracovník v laboratoři CLIP
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci, sekvenování nové generace na Ion Torrentu a Illumině
 • v CLIPu je proto, že je tu legrace

 

 

Taťána Valová        

tatana.valova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521 

 • absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je kvůli krásnému výhledu z okna

 

  

Kristýna Králíková

kristyna.kralikova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že chce zjistit, jestli je káva tak nezbytná, jak jí
  ostatní tvrdí

 

 

Kateřina Hrušková

katerina.hruskova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
 • odborný pracovník, laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že cestou z práce se může v klidu vyspat

 

 

Petra Kremserová

petra.kremserova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha
 • laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, aby zjistila, jestli je to tady vážně tak dobré, jak slyšela

 

 

Nikola Mašová

nikola.masova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Experimentální biologie
 • laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že ráda pipetuje

 

 

Petra Rácová

petra.racova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha, obor Chemie a technologie anorganických materiálů
 • laborantka
 • stará se o zpracování a přípravu buněčného materiálu pro sledování minimální reziduální nemoci

 

 

Klára Štumarová

klara.stumarova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka VUT a Mendelovy univerzity v Brně
 • laborantka
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci, ale vlastně všechno, co se v laboratoři odehrává
 • pracuje s qPCR, izolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že ji genetika ve škole moc nebavila, tak jí dává druhou šanci

 

 

CLIP - Cytometrie

 

Ondřej Hrušák

ondrej.hrusak@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v imunologii, studoval a pracoval v USA
 • vede laboratoř  CLIP – cytometrie
 • má atestaci z klinické imunologie a alergologie
 • zajímá ho vznik, vývoj a imunologické diagnostika leukémie
 • zajímá ho i zbytek imunologie, v rozletu tímto směrem mu brání povinnosti děkana 2. LF UK
 • v CLIPu je proto, že si ho (spolu)vymyslel a dojede do práce na kole i na                                                                       lyžích

 

Tomáš Kalina

tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v imunologii, pracoval ve FHCRC, Seattle, USA
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho průtoková cytometrie ze všech stran a pohledů,  afinitní proteomika (cytometricky), vývoj a deficity B-buněk, fenotypizace leukémií a leukemogeneza, imunitní rekonstituce, pokročilé analýzy cytometrických dat, pracuje s průtokovými cytometry
 • v CLIPu je proto, že si ho oblíbil ve všech ohledech a dobře se mu zde pracuje

 

Martina Vášková

martina.vaskova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Praze a postgraduálního studia v oboru imunologie v CLIPu
 • diagnostický a vědecký pracovník v CLIPu
 • zajímají ji leukocyty, maligní i nemaligní (hlavně B lymfocyty a jejich vývoj, ale snaží se poznávat i ty ostatní)
 • pracuje s daty z průtokové a nově i hmotnostní cytometrie, dříve zvládla i několik dalších imunologických metod (western blott, ELISA) a práci s buněčnými kulturami
 • v CLIPu je proto, že ji to tam baví (jestě stále i při poslední aktualizaci                                                                  profilu!)

 

Ester Mejstříková

ester.mejstrikova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolventka 1.LF UK  a postgraduálního studia v imunologii (Imunologická diagnostika a monitorování léčebné odpovědi u nádorových onemocnění krvetvorby v dětském věku)
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá se o diagnostiku hematologických a imunologických onemocnění v dětském věku a vývoj krevních elementů v kostní dřeni ve vztahu k plasticitě a zralosti leukemických buněk
 • pracuje s počítači a jejich periferiemi – průtokovými cytometry
 • v CLIPu je aby mohla v klidu pracovat 12 hodin denně

 

 

Karel Fišer

karel.fiser@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolvent Přírodovědecké fakulty a postgraduálního studia tamtéž  (Changes in gene expression in progression of Chronic myeloid leukemia), jako postdoc  pracoval v Newcastlu, Velká Británie
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho analýza velkých dat: průtoková cytometrie, proteomická data z bead arrays, microarrays a bioinformatika obecně.
 • nevlastní laboratorní plášť, laboratorní stůl ani pipetu
 • v CLIPu je proto, že tam nemusí vlastnit plášť ani pipetu

 

 

Veronika Kanderová

veronika.kanderova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze a postgraduálního studia Imunologie v CLIPu
 • postdoc v CLIPu
 • má atestaci z alergologie a klinické imunologie a účastní se diagnostiky poruch imunity
 • zajímá ji proteomika a fosfoproteomika u leukemií a primárních imunodeficitů 
 • pracuje s mnohobarevnou cytometrií a s imunologickými testy, ráda kultivuje buňky a všemožně je stimuluje
 •  v CLIPu je proto, že lze lasery z cytometru uchovat věčné mládí

 

 

Naděžda Brdičková

nadezda.brdickova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • postgraduální studium v oboru imunologie (Přírodovědecká fakulta UK, ÚMG AV ČR)
 • postdoktorální pobyt na UCSF, USA
 • stará se o projekt hodnocení kvality cytometrických dat v rámci konsorcia EuroFlow
 • v CLIPu je proto, že má pocit, že to má smysl a že jsou tu na ní hodní

 

 

 

Jan Stuchlý

jan.stuchly@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • Absolvent MFF UK v Praze
 • Postgraduální student CLIPu
 • Pracoval ve Francii na optimálních řízení nádorových terapií
 • zajímá ho imunitní rekonstituce, teorie her, matematické programování, a tak podobně
 • v CLIPu je proto, že ho baví

 

 

Petr Tříska

petr.triska@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • Absolvent Přírodovědecké Fakulty MU a doktorandského studia biomedicíny na Universidade do Porto v Portugalsku
 • Pracoval v bioinformatické skupině v Children's Hospital Los Angeles
 • Zajímá ho bioinformatická analýza lidského genomu, především význam mitochondriálních mutací u nádorových onemocnění
 • v CLIPu je proto, že jsou na něj všichni hodní, a protože je tu kávovar

 

Michaela Nováková

michaela_novakova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477 

 • absolventka 2.lékařské fakulty UK a postgraduálního studia v CLIPu
 • postdoc v CLIPu a správce webu
 • pracuje (stále a ráda) s průtokovou cytometrií včetně té spektrální
 • zajímá ji selhání kostní dřeně, imunofenotypizace leukémií, detekce minimální reziduální nemoci a standardizace cytometrie
 • v CLIPu je proto, aby vytvořila rekord v rychlosti klikání myší

 

 

Barbora Vakrmanová

barbora.vakrmanova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477 

 • absolventka 2.lékařské fakulty UK
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímají jí leukemie s liniovým přesmykem, někdy i ty bez přesmyku
 • pracuje s počítačem a průtokovými cytometry, občas tyto stroje odmítají pracovat s ní
 • v CLIPu je proto, že se sem jednou přišla náhodně podívat a zalíbilo se jí tu natolik, že už neodešla. Navíc jí Míša Nováková pravidelně uplácí bonbony

 

 

 

Martina Fejtková

martina.fejtkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487 

 • absolventka PřF UK, obor Imunologie 
 • postgraduální studentka v CLIPu 
 • zajímají ji vrozené poruchy imunitního systému, funkční testování a imunofenotypizace 
 • v CLIPu je proto, že si tu připadá trochu jako v týmu Dr. House - každý případ je detektivka

 

 

 

Tereza Podolská

tereza.podolska@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487 

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK, obor imunologie
 • postgraduální studentka v CLIPu 
 • zajímají ji bioinformatická analýza velkých cytometrických dat a automatická imunofenotypizace
 • v CLIPu je proto, že je to tam nejlepší a jede jí tam metro

 

 

Jitka Stančíková

jitka.stancikova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Praze a postgraduálního studia v oboru Molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie na Ústavu molekulární genetiky
 • oblastí jejího zájmu jsou ambiguous leukémie, zvláště pak jejich zpracování pomocí hmotnostní cytometrie
 •  v CLIPu je proto, že to tady vypadá hezky

 

 

 

Daniela Kužílková

daniela.kuzilkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK a postgraduálního studia v CLIPu
 • zajímá ji hmotnostní cytometrie u nádorových onemocnění
 • pracuje hlavně s počítačem, ale umí i s průtokovou a hmotnostní cytometrií
 • v CLIPu je proto, že pro McDonald´s neměla dostatečnou kvalifikaci 

Pavla Luknárová

pavla.luknarova@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka MSŠCH v Praze
 • studuje ČZU Fakultu životního prostředí v Praze
 • laborantka v CLIPU
 • v CLIPU je proto, že je tam sranda

 

 

 

 

 

Pavel Semerák

pavel.semerak@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolvent SPŠPT v Praze
 • laborant v CLIPu
 • zajímá se o módní trendy průtokové cytometrie
 • má na starosti zejména sortování buněčných subpopulací
 • v CLIPu je proto, že nic jiného neumí a protože v jídelně dobře vaří

 

 

 

 

Daniel Thűrner

Daniel.Thurner@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolvent SZŠ v Kolíně
 • úsekový laborant v CLIPu
 • jeho práce je jeho koníčkem
 • zaměřuje se na hladký chod laboratoře a zaučování nováčků
 • v CLIPu je pro blaho laboratoře

 

 

 

Marta Rozumová

marta.rozumova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka České zemědělské univerzity v Praze
 • laborantka v CLIPu
 • v CLIPu je proto, že tam straší

 

 

Kateřina Rejlová

katerina.rejlova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka PřF UK a PhD studia v CLIPu
 • průkopnice ChIP-sequ v CLIPu, zajímají ji HOX geny u leukemií
 • pracuje s qPCR, western blottem, lentiviry, buněčnými kulturami, průtokovou i hmotnostní cytometrií, sortuje i separuje
 • v CLIPu je proto, že jsou tam všichni vtipní a ona je nejvtipnější
 • Poznávací znamení: "Koník, frostík, dusík!"

 

 

Mateřská/rodičovská dovolená

 

Kateřina Hložková

katerina.hlozkova@lfmotol.cuni.cz;  tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka FPBT VŠCHT v Praze (obor Obecná a aplikovaná biochemie) a postgraduálního studia tamtéž; absolvovala stáž v Institute of Metabolism and Systems Research, University of Birmingham
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá ji metabolismus nádorových buněk a zkoušení nových metod
 • nejraději by pořád dělala stable isotope tracing, ale musí pracovat i s klonováním, lentiviry, western blotem, Seahorsem, qPCR a dalšími metodami
 • v CLIPu je proto, že ji zajímá, jaká tajemství skrývá post-PCR

 

Lenka Hovorková

lenka.hovorkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka PřF UK
 • postgraduální studentka a Ajťačka v CLIPu
 • zajímají ji BCR/ABL pozitivní leukemie
 • pracuje s LD-PCR, elektroforézou, eRkem, Linuxem a nově s miminkem
 • v CLIPu je proto, že chce zjistit, co se skrývá za všemi těmi dveřmi bez kliky

 

 

Marina Bakardjieva

marina.bakardjieva@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka PřF UK v Praze, obor Imunologie
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji imunofenotypizace a funkční testování lymfocytů pacientů s primární imunodeficiencí
 • v CLIPu je proto, že jí umožňuje skákat do vod neznáma

 

 

Eliška Potůčková

 • absolventka Farmaceutické fakulty UK a postgraduálního studia v oboru Patobiochemie a xenobiochemie tamtéž
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá ji gen ERG u ALL
 • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, western blottem, luciferázovou esejí
 • v CLIPu je proto, že ráda stojí na dálnici v zácpě

 

 

Markéta Musilová

marketa.mecerodova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka biochemie PřF Masarykovy univerzity v Brně
 • laborantka v CLIPu
 • v CLIPu je proto, že měla štěstí a v laboratoři ji to baví

 

 

 

 

 

Kristýna Brabcová

 • absolventka SPŠPT v Praze
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že může mít svoji fotku na stránkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentka

 

Lucie Galdová

lucie.galdova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka VOŠE, obor Finanční řízení a účetnictví
 • asistentka vedoucího laboratorního centra
 • zajímá ji (musí) všechno, co se mihne kolem
 • pracuje se vším, co se mihne kolem
 • v CLIPU je za účelem navýšení valašské populace v Praze a šíření moravského jazyka do zahranici. Tož ba. Valašština stejnak jednúc bude úředním jazykem.

 

 

 

Alumni

Absolventi doktorského studia v CLIPu:

MUDr. Lucie Slámová, Ph.D. 

Mgr. Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Ph.D. 

MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D. 

Mgr. Ondřej Pelák, Ph.D.

Mgr. Ivana Heřmanová , Ph.D. 

MUDr. Michaela Biehl (Kotrová), Ph.D. 

MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.

MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.

MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.

Mgr. Jozef Madžo, Ph.D.

MUDr. Ondřej Krejčí, Ph.D.

MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.

 

Absolventi magisterského studia v CLIPu:

Ing. Kateřina Mužíková

Mgr. Markéta Šimčíková

Mgr. Alena Jelínková