Gratulace Markétě Rackové k 1. místu v mezinárodní lékařské postgraduální konferenci v Hradci Králové

MUDr. Markéta Racková, studentka doktorského programu v biomedicíně na 2LF UK, která se v laboratoři CLIP pod vedením RNDr. Karoliny Škvárové Kramarzové, Ph.D. věnuje studiu kauzality nově identifikovaných genových aberací u pacientů s monogenně podmíněnými chorobami, získala 1. místo na 18. ročníku prestižní mezinárodní lékařské postgraduální konferenci v Hradci Králové. Gratulujeme!!

https://www.lf2.cuni.cz/clanky/oceneni-pro-dr-marketu-rackovou

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/Veda,-zahranici/Vedecka-setkani/Mezinarodni-konference-studentu-DSP/18-mezinarodni-lekarska-Ph-D-konference-(2021)/Results-2021.pdf.aspx/?lang=cs-CZ

 

15.12.2021 08:51