Cena ČHS za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2012

Rozhodnutím výboru České Hematologické Společnosti získala cenu ČHS za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2012 Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D. z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF a FN Motol v Praze za publikaci „Real-time PCR quantification of major Wilms tumor gene 1 (WT1) isoforms in acute myeloid leukemia, their characteristic expression patterns and possible functional consequences“, uveřejněné v časopisu Leukemia 2012; 26(9): 2086-95.

GRATULUJEME!!!!

Vytvořeno: 29. 10. 2013 / Upraveno: 29. 10. 2013 / Odpovědná osoba: Administrátor