59th ASH Annual Meeting & Exhibition

Atlanta byla 9-12.12.2017 místem konání pro letošní ročník konference Americké společnosti pro hematologii (59th ASH Annual Meeting and Exhibition). Registrovaných účastníků bylo více než 25 000. Bohužel, ne všichni nakonec dorazili. Atlantu zasáhla sněhová bouře a zrušeno bylo více jak 600 letů. I přes všechny komplikace se však naše skupina sešla nakonec v kompletní sestavě. Prezentovali jsme 3 příspěvky formou posterového sdělení (M. Nováková, 2 příspěvky pak M.Žaliová). Plenární přednášky a prezidentská symposia jsou působivá už jen velikostí sálu a množstvím posluchačů. Poslechli jsme si tak například dnešní pohled na organizaci chromatinu, vliv ztráty DNA metyltransferázy DNMT3A na sestřih RNA či vysvětlení účinku nového léčiva eltrombopag. Velký pokrok rovněž probíhá ve vývoji cílené terapie (tzv. CAR T lymfocytů), a jak může jejich modifikace přispět ke zvýšení účinku léčby či snížení nežádoucích účinků.

Ačkoli je čas na konferenci vždy omezen, Atlanta je „domovem“ Delta aerolinek, Coca-coly a městem s působivým akváriem. A tak většina z nás Deltou přiletěla, Coca-colu v úpravě amerického free refill alespoň jednou vypila a byla oslněna show s delfíny, pozorováním žraloků či běluh. Tak zase za rok, v San Diegu.


  
Vytvořeno: 15. 1. 2018 / Upraveno: 15. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor