Kontakt

Kontakt

ADRESA LABORATOŘÍ CLIP:

 

Laboratorní centrum

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5

 

Tel.: (+420) 224 436 580, (+420) 224 436 404

Fax: (+420) 224 436 417

 

Laboratoře naleznete ve 2. patře nové budovy Dětské onkologie č. 23

 

Doprava:

MHD: bus č. 167 ze zastávky Anděl, výstup na zastávce Sídliště Homolka

Auto: parkoviště v Roentgenově ulici (mimo hlavní areál FN Motol) 

 


Mapa areálu fakultní nemocnice Motol: