Downloads

Downloads

 

Motol cytometr minicourse 2016

Úvod a principy cytometrie - Ondřej Pelák
Kompenzace a její opravy, Tomáš Kalina
Jak vznikají FCS data a jak řešit problémy, Jan Svoboda
Formát cytometrických dat, anotace a příklad infrastruktury zálohování a analýzy (CLIP), Tomáš Kalina
Přehled softwarových nástrojů pro analýzu dat, Jozef Janda
Set-up a kompenzace 8-mi barevne cytometrie dle EuroFlow, Tomáš Kalina
Infinicyt, Michaela Nováková
Flowing soft, Radek Fedr
FlowJo ISHAGE, Tomas Kalina 

 

 

Další prezentace ke stažení

Molekulární hematologie nemaligních onemocnění

Léčba dětských leukémií

Ethiologie dětských akutních leukémií

Prezentace ESCCA 2010