Naše přístroje

Naše přístroje

 

Přístroje pro :

 

 

Přístroje pro molekulární genetiku

 

NextSeq

 • Výrobce: Ilumina
 • V CLIPu od roku 2015
 • Jedná se o sekvenační nástroj nové generace pracující na principu masivně-paralelního sekvenování umožňuje sekvenování exomů, transkriptomů i cílených genomových úseků
 • Pracuje na principu fluorescenčně značených nukleotidů pro detekci jednotlivých bází začleňovaných do rostoucích řetězců DNA
 • Umožňuje získání  až 400M readů v jediném běhu s volitelnou délkou 75-150bp

 

 

 

 

Ion Personal Genome Machine® (PGM) Sequencer 

 • Výrobce: Life Technologies
 • V CLIPu je od roku 2012
 • Jedná se o stolní sekvenátor nové generace pracující na principu masivně-paralelního sekvenování. Během sekvenace přístroj detekuje vodíkové ionty, které se uvolňují po zapojení nukleotidu do DNA řetězce a získanou informaci převádí do digitální podoby.
 • Dokáže pracovat se 3 typy polovodičových čipů, při použití největšího z nich je možné během několika hodin získat az 1 Gb sekvenačních dat.
 • Produkuje ready o délce 35 - 400 bp s přesností 99 %
 • Plánujeme jej využít při sledování minimální reziduální nemoci pomocí stanovení repertoáru přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory

      

 

 

 

Agilent 2100 Bioanalyzer

  • V CLIPu je od roku 2005 a od roku 2009 jsou 2
  • Používáme jej k vyhledávání vhodných cílů pro sledování minimální reziduální nemoci u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií

 

LightCycler480 II

  • Výrobce: Roche
  • V CLIPu je jiz nekolik let
  • Používá se pro vyhledávání bodových mutací, které zvyšují pravděpodobnost výskytu trombofilních onemocnění
TaqMan 7500 Fast Real Time PCR System

  • Výrobce: Applied Biosystems
  • V CLIPu máme 3, první od roku 2008 a poslední přibyl letos
  • Používají se na sledování minimální reziduální nemoci u akutních lymfoblastických i myeloidních leukémií

 

iCycler iQ Multicolor Real-Time PCR Detection System

  • Výrobce: Bio-Rad
  • V CLIPu máme 3
  • Používají se na sledování minimální reziduální nemoci u akutních lymfoblastických i myeloidních leukémií


 


Cytometrické přístroje

  

Hmotnostní cytometr CyTOF 2

 • Výrobce: DVS Sciences/Fluidigm
 • V CLIPu je od roku 2015
 • Umožňuje detekci až 120 molekulárních značek neradioaktivních izotopů na buňce: http://youtu.be/TCxk_30cTL4

 

 

 

 

Průtokový cytometr Cyan ADP

 • Výrobce: Dako, Glostrup, Dánsko
 • V CLIPu je od roku 2006
 • Je vybaven třemi lasery:
  fialovým (405 nm, 100 mW)
  červeným (642 nm, 60 mW)
  na zakázku je rozšířen o modrý koherentní (488 nm, 20 mW) OBIS, Coherent, Santa Clara, CA, USA
 • Přístroj je schopen měřit až 9 fluorescenčních parametrů
 • Používáme ho například k měření buněk, lymfocytárních subpopulací, leukémií, minimální reziduální nemoci atd.

 


 

BD FACS LSR II

 • Výrobce: BD Bioscience, San Jose, CA, USA
 • V CLIPu je od roku 2006
 • Přístroj BD LSR II je po úpravách vybaven čtyřmi lasery:
  standardním modrým (488 nm, 20 mW)
  diodovým červeným (637 nm, 140 mW) OBIS, Coherent, Santa Clara, CA, USA
  diodovým fialovým (405 nm, 120 mW) Omicron-Laserage Laserprodukte GmbH, Rodgau, Německo
  navíc je doplněn o koherentní OPLS žluto-zelený (561 nm, 75 mW) Coherent, Santa Clara, CA, USA
 • Toto osazení nám dovoluje měřit až 17 fluorescenčních parametrů
 • LSR II používáme například k měření DNA, mozkomíšních moků, PNH, EMA a k vetšině výzkumných měření

 

 

 

 

BD FACS Canto II

 • Výrobce: BD Bioscience, San Jose, CA, USA
 • V CLIPu je od roku 2011
 • Přístroj BD FACS Canto II je vybaven třemi standardními lasery:
  modrým (488 nm, 20 mW)
  červeným (637 nm, 17 mW)
  fialovým (405 nm, 30 mW)
 • Přístroj je schopen měřit 8 fluorescenčních parametrů
 • Zkumavky lze měřit ručně nebo automaticky pomocí karuselu
 • Canto II používáme například k měření Euroflow studie, ALOTu, lze měřit i DNA, EMA, PNH a jiné

 

 


 

BD FACS Aria III

 • Výrobce: BD Bioscience, San Jose, CA, USA
 • V CLIPu je od roku 2011
 • Přístroj BD FACS Aria III je vybaven třemi lasery:
  standardním modrým (405 nm, 50 mW)
  standardním fialovým (405 nm, 50 mW)
  a diodovým červeným (637 nm, 40 mW) OBIS, Coherent, Santa Clara, CA, USA
 • Díky této konfiguraci je přístroj schopen měřit 11 fluorescenčních parametrů
 • FACS Arii III používáme hlavně k sortování lymfocytárních subpopulací

 

 


 

Cell Lab QUANTA SC MPL

 • Výrobce: Beckman Coulter, Brea, CA, USA
 • Přístroj Cell Lab QUANTA je vybaven jedním modrým (488 nm, 50 mW) laserem a rtuťovou výbojkou (365 nm, 100 W)
 • Přístroj schopen měřit 3 fluorescenční parametry
 • Cell Lab QUANTA je vybaven podavačem pro běžné 6ml zkumavky, mikro centrifugační zkumavky nebo 24-, 96- a 384-jamkové destičky.
 • Přístroj je také schopen stanovovat koncentraci buněk bez nutnosti použití kalibračních kuliček

 

 

 

  

 Spektrální cytometr SONY SP6800

 • Výrobce: SONY Biotechnology, Inc.
 • V CLIPu je od roku 2015
 • Přístroj SONY SP6800 je vybaven 3 lasery:

  • modrým (488nm)
  • červeným (638nm)
  • fialovým (405nm)
 • Umožňuje detekci a dekonvoluci spekter fluorescenčních značek,  maximální počet současně měřených fluorescenčních parametrů je dán dostupností fluorochromů s odlišnými spektrálními charakteristikami

 

  

 

 

 

Separační přístroje

 

RoboSepTM

 • Výrobce: Stemcell Technologies
 • V CLIPu je od roku 2009
 • Jedná se o plně automatizovaný separátor buněk pracující na principu imunomagnetické separace
 • Používáme jej k obohacování vzorku buněk o cílové subpopulace, např. k depleci nemaligních lymfocytů ze vzorku akutní myeloidní leukemie

  

 

 

ÄKTAFPLC

 • Výrobce: GE Healthcare Life Sciences
 • V CLIPu je od roku 2009
 • Jedná se o chromatografický systém pro rychlou a snadnou purifikaci proteinů, vybavený automatickým nasáváním a sběračem vzorků
 • Používáme jej spolu s chromatografickou kolonu Superdex 200 10/300 GL k separaci proteinů na jednotlivé hmotnostní frakce v rozsahu 700 až 10 kDa