Nabídka doktorské/diplomové práce

Nabízíme možnost spolupráce na zajímavém biomedicínském projektu, vhodného i pro diplomovou nebo PhD práci, s perspektivou dlouhodobého pokračování:

Komplexní bioinformatické analýzy molekulárně-genetických dat a jejich využití v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění

Projekt je z velmi aktuální oblasti translačního výzkumu. Jeho podstatou je bioinformatické zpracování rozsáhlých komplexních dat pocházejících z high-throughput technologií, především celoexomového sekvenování. Jedná se o zpracování a podrobnou analýzu výsledků, ale hlavně o adaptaci softwarů a vývoj nových postupů, pipe-line a nástrojů pro různé druhy analýz. Výsledky slouží k vysvětlení patogeneze nádorových onemocnění a k posuzování efektivity a individualizaci specifické léčby u pacientů s nádorovým onemocněním.

Je to zavedený a dále se rozvíjející projekt, pro který hledáme spolupracovníky. Předpokládáme základní znalosti programování; znalosti z oblasti bioinformatiky, biomedicínské statistiky a práce v R jsou výhodou, ale ne úplnou nezbytností.

Hledáme jen vážné zájemce, kteří budou mít čas a chuť se projektu delší dobu věnovat, ty podrobně zaškolíme J

Kontakt:

MUDr Ludmila Boublíková, PhD

CLIP – Molekulární genetika, 2. lékařská fakulta UK

Onkologická klinika, Thomayerova nemocnice a 1. lékařská fakulta UK

mail: ludmila.boublikova@lfmotol.cuni.cz

         ludmila.boublikova@ftn.cz

14.12.2020 08:54