Náš tým

Náš tým

 
 
 
 

CLIP - molekulární genetika

 

Jan Trka

jan.trka@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v genetice, pracoval v Rakousku a jako postdoc UK
 • vede laboratoř  CLIP – molekulární genetika
 • zajímá ho vznik a vývoj leukemického klonu, residuální nemoc, geny WT1 a TEL/AML1 a L-asparaginasa
 • ještě by si vzpomněl na laboratorní metody z 90.let
 • v CLIPu je proto, že si ho (spolu)vymyslel

 

Jan Zuna

jan.zuna@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v genetice, pracoval jako postdoc v Londýně
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho původ, vývoj a zánik leukemického klonu, sekundární malignity, residuální nemoc, geny TEL/AML1, BCR/ABL, TEL/ABL a MLL/cokoliv
 • pracuje s počítačem (skoro pořád) a s chutí (aspoň občas) a ještě by asi i trefil do laboratoře
 • v CLIPu je proto, že ve Slavii ho nechtěli

 


Júlia Starková

julia.starkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Košicích a postgraduálního studia v genetice v CLIPu, pracovala jako postdoc v USA
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ji L-asparagináza, nádorový metabolizmus, role HOX genů u leukémií a epigenetika
 • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, in vivo modely, měří aktivitu bioenergetických drah, dělá metabolomiku a proteomiku
 • v CLIPu je proto, že bydlí přes uliciEva Froňková

eva.fronkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolventka 1.LF UK a postgraduálního studia v genetice v CLIPu
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ji rekombinace genů pro imunoglobuliny (Ig) a T-buněčné receptory (TCR), minimální reziduální nemoc , vývoj B-lymfocytární řady a jeho poruchy a sekvenování nové generace
 • pracuje s PCR na detekci přestaveb Ig/TCR, qPCR a MLPA
 •  v CLIPu je proto, aby mohla pravidelně odpočívat od svých dětí

 


Ludmila Boublíková

ludmila.boublikova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka 1. LF UK a PhD studia na Trinity College v Dublinu
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • nezajímá ji už nic, ale dosud se věnuje (virtuálnímu) genu WT1
 • pracuje s qPCR, GeneScanem, sekvenováním, průtokovou cytometrií, fluorescenční mikroskopií  a spoustou jiných lidí, které pořád honí, aby pro ní - a pro lidstvo - něco udělali
 • v CLIPu je proto, že je zvědavá, jestli to k něčemu je

            

 

Markéta Kubričanová Žaliová

marketa.zaliova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka 2.LF UK a postgraduálního studia v molekulární genetice v CLIPu, pracovala jako postdoc v Kielu (centrála ALL BFM studií, Německo)
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímají ji genetické aberace dětských ALL, jejich biologická role a jejich možné využití v klasifikaci, odhadu prognózy a cílené terapii ALL
 • je odpovědná za rutinní molekulárně-genetickou diagnostiku dětských AML a rozšířenou molekulárně-genetickou diagnostiku dětských ALL (SNParray, celoexomové a RNA sekvenování,PCR-screening vybraných aberací)

 

 

Karolina Škvárová Kramarzová

karolina.skvarova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka PřF-UK (RNDr.) a LF2-UK (Ph.D.)
 • pracovala ve Stem Cell Institute, University of Minnesota, USA
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá ji genová terapie a genová editace (CRISPR-Cas9 etc.)
 • pracuje s buněčnými kulturami, vzorky pacientů s leukémiemi a vzácnými genetickými syndromy
 • využívá metody genové editace, qPCR, klonování a mutační analýzy
 • v CLIPu je proto, že po ní nechtějí, aby chodila brzy ráno do práce

 

Olga Zimmermannová

olga.zimmermannova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka 2.LF UK
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímají ji gen GNB1, cestování, pečení koláčů a filmy
 • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, lentivirovými vektory, western blotem, qPCR
 • v CLIPu je proto, že nerada nosí bílý plášť

 

 

 

Violeta Bakardjieva-Mihaylova

violeta.bakardjieva-mihaylova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka Přírodovědecké fakultyUK
 • postgraduální studentka CLIPu a správce webu
 • zajímá ji role genů WT1 a BRAF u germinálních nádorů varlat
 • pracuje s buněčnými kulturami, sekvenačními daty a dětmi
 • v CLIPu je proto, že je tu vždy dostatek čokolády

 

 

  

Martina Slámová

martina.slamova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka  Přírodověcké fakulty JČU
 • vědecká pracovnice v CLIPu
 • zajímá ji Next Generation Sequencing
 • kromě toho ráda pracuje s buněčnými liniemi, qPCR a western blottem
 • v CLIPu je proto, že když začne zpívat, lidi se přidají

 

 

 

Kateřina Rejlová

katerina.rejlova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka PřF UK
 • postgraduální studentka a průkopnice ChIP-sequ v CLIPu
 • zajímají ji HOX geny u leukemií
 • pracuje s qPCR, western blottem, lentiviry a buněčnými kulturami
 • v CLIPu je proto, že jsou tam všichni vtipní a ona je nejvtipnější
 • Poznávací znamení: "Koník, frostík, dusík!"

 

 

Lucie Winkowska

lucie.winkowska@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka České zemědělské univerzity v Praze a postgraduálního studia tamtéž
 • vědecká pracovnice v CLIPu
 • zajímají ji genetické aberace u dětských ALL
 • pracuje převážně s počítačem (zpracování dat získaných ze SNParrays a z NGS sekvenování), ale občas i s PCR
 • v CLIPu je proto, aby zjistila, co znamenají všechny ty zkratky, co ostatní      neustále používají

 

Michael Svatoň

michael.svaton@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolvent 2. LF UK
 • postgraduální student v CLIPu
 • zajímá ho hlavně sekvenování nové generace (WES, RepSeq) a poruchy vývoje lymfocytů
 • pracuje hlavně se sekvenačními daty a ověřuje biologický význam nalezených variant
 • v CLIPu je proto, že jsou tu skvělí lidé a baví ho učit se nové věci

 

 

Natividad Alquézar Artieda

natividad.alquezar@lfmotol.cuni.cz, tel: (+420) 224 436 524

 • absolventka University of Barcelona
 • pracovala v Agustí Pi i Sunyer biomedical research institute, Vall D'Hebron biomedical research institute a v Glaxosmithkline, Barcelona
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji L-Asparagináza a nádorový metabolismus
 • v CLIPu je proto, aby si splnila svůj vědecký sen 

 

 

  

Kateřina Hložková

katerina.hlozkova@lfmotol.cuni.cz;  tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka FPBT VŠCHT v Praze (obor Obecná a aplikovaná biochemie) a postgraduálního studia tamtéž
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá ji L-asparaginasa a metabolismus nádorových buněk
 • v CLIPu je proto, že ji zajímá, jaká tajemství skrývá post-PCR

 

 

Julius Lukeš

julius.lukes@lfmotol.cuni.cz   tel.: (+420) 224 436 524

 • absolvent 3. lékařské fakulty UK
 • postgraduální student v CLIPu
 • zajímají ho genetické aberace dětských akutních leukemií a jejich biologická role
 • v CLIPu je proto, že je tam pohodová atmosféra a může nosit své oblíbené havajské košile

 

 

 

Kristýna Šperková

kristyna.sperkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 485

 • absolventka Farmaceutické fakulty UK 
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji vliv genetických aberací na metabolické nastavení leukemických buněk při vzniku a recidivě dětské ALL

 • v CLIPu je proto, že jenom tady může zachránit lidstvo při zombie apokalypse

 

 

Leona Rezková Řezníčková

leona.reznickova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor Imunologie
 • vedoucí diagnostické laboratoře
 • zajímá ji sledování minimální residuální nemoci u leukémií, sekvenování nové generace (NGS), akreditační záležitosti
 • pracuje převážně s počítačem, papíry všeho možného druhu, někdy vezme i pipetu do ruky
 • v CLIPu je proto, že je součástí inventáře a ješte ji neodepsali

 

 

Veronika Grecová

veronika.grecova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka střední zdravotnické školy Alšovo nábřeží, atestace v oboru Molekulární genetika
 • laborantka v CLIPu
 • Minimální residuální nemoc u leukémií, přestavby MLL genu
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že dřív by považovala zkratku MLL za mládežnickou ligu

 

 

 

Eliška Streitová 

eliska.streitova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka přírodovědecké fakulty UK (Mikrobiologie), atestovaný klinický genetik
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci, molekulární genetika akutních myeloidních leukémií
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • do CLIPu se dostala vlastně náhodou, ale když už si jí tu nechali….:)

 

Andrea Švenkrtová        

andrea.svenkrtova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521 

 • absolventka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT
 • postgraduální studentka VŠCHT
 • odborný pracovník v laboratoři CLIP
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že je to špičkové pracoviště s nejmodernější technikou

 

 

Taťána Valová        

tatana.valova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521 

 • absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je kvůli krásnému výhledu z okna

 Vladimíra Bedřichová 

bedrichova.vladimira@lfmotol.cuni.cztel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že chtěla změnit svůj brněnský život

 

 

 

CLIP - Cytometrie

 

Ondřej Hrušák

ondrej.hrusak@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v imunologii, studoval a pracoval v USA
 • vede laboratoř  CLIP – cytometrie
 • má atestaci z klinické imunologie a alergologie
 • zajímá ho vznik, vývoj a imunologické diagnostika leukémie
 • zajímá ho i zbytek imunologie, v rozletu tímto směrem mu brání povinnosti děkana 2. LF UK
 • v CLIPu je proto, že si ho (spolu)vymyslel a dojede do práce na kole i na                                                                       lyžích

 

Tomáš Kalina

tomas.kalina@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolvent 2.LF UK a postgraduálního studia v imunologii, pracoval ve FHCRC, Seattle, USA
 • vedoucí projektu / principal investigator
 • zajímá ho průtoková cytometrie ze všech stran a pohledů,  afinitní proteomika (cytometricky), vývoj a deficity B-buněk, fenotypizace leukémií a leukemogeneza, imunitní rekonstituce, pokročilé analýzy cytometrických dat, pracuje s průtokovými cytometry
 • v CLIPu je proto, že si ho oblíbil ve všech ohledech a dobře se mu zde pracuje

 

Martina Vášková

martina.vaskova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Praze a postgraduálního studia v oboru imunologie v CLIPu
 • diagnostický a vědecký pracovník v CLIPu
 • zajímají ji leukocyty, maligní i nemaligní (hlavně B lymfocyty a jejich vývoj, ale snaží se poznávat i ty ostatní)
 • pracuje s daty z průtokové a nově i hmotnostní cytometrie, dříve zvládla i několik dalších imunologických metod (western blott, ELISA) a práci s buněčnými kulturami
 • v CLIPu je proto, že ji to tam baví (jestě stále i při poslední aktualizaci                                                                  profilu!)


Ester Mejstříková

ester.mejstrikova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolventka 1.LF UK  a postgraduálního studia v imunologii (Imunologická diagnostika a monitorování léčebné odpovědi u nádorových onemocnění krvetvorby v dětském věku)
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá se o diagnostiku hematologických a imunologických onemocnění v dětském věku a vývoj krevních elementů v kostní dřeni ve vztahu k plasticitě a zralosti leukemických buněk
 • pracuje s počítači a jejich periferiemi – průtokovými cytometry
 • v CLIPu je aby mohla v klidu pracovat 12 hodin denně

 

 

Karel Fišer

karel.fiser@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolvent Přírodovědecké fakulty a postgraduálního studia tamtéž  (Changes in gene expression in progression of Chronic myeloid leukemia), jako postdoc  pracoval v Newcastlu, Velká Británie
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá ho analýza velkých dat: průtoková cytometrie, proteomická data z bead arrays, microarrays a bioinformatika obecně.
 • nevlastní laboratorní plášť, laboratorní stůl ani pipetu
 • v CLIPu je proto, že tam nemusí vlastnit plášť ani pipetu

 

 


Veronika Kanderová

veronika.kanderova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze a postgraduálního studia Imunologie v CLIPu
 • postdoc v CLIPu
 • má atestaci z alergologie a klinické imunologie a účastní se diagnostiky poruch imunity
 • zajímá ji proteomika a fosfoproteomika u leukemií a primárních imunodeficitů 
 • pracuje s mnohobarevnou cytometrií a s imunologickými testy, ráda kultivuje buňky a všemožně je stimuluje
 • v CLIPu je proto, že lze lasery z cytometru uchovat věčné mládí

 

 

Naděžda Brdičková

nadezda.brdickova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • postgraduální studium v oboru imunologie (Přírodovědecká fakulta UK, ÚMG AV ČR)
 •  postdoktorální pobyt na UCSF, USA
 • stará se o projekt hodnocení kvality cytometrických dat v rámci konsorcia EuroFlow
 • v CLIPu je proto, že má pocit, že to má smysl a že jsou tu na ní hodní

 

 

 

Jan Stuchlý

jan.stuchly@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • Absolvent MFF UK v Praze
 • Postgraduální student CLIPu
 • Pracoval ve Francii na optimálních řízení nádorových terapií
 • zajímá ho imunitní rekonstituce, teorie her, matematické programování, a tak podobně
 • v CLIPu je proto, že ho baví

 

 

Michaela Nováková

michaela_novakova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477 

 • absolventka 2.lékařské fakulty UK a postgraduálního studia v CLIPu
 • postdoc v CLIPu a správce webu
 • pracuje (stále a ráda) s průtokovou cytometrií včetně té spektrální
 • zajímá ji selhání kostní dřeně, imunofenotypizace leukémií, detekce minimální reziduální nemoci a standardizace cytometrie
 • v CLIPu je proto, aby vytvořila rekord v rychlosti klikání myší

 

 

Lucie Slámová

lucie.slamova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477

 • absolventka 2.LF UK
 • absolventka postgraduálního studia v CLIPu
 • zajímá ji liniová plasticita leukemických buněk
 • pracuje s průtokovou cytometrií, qPCR, buněčnými kulturami a myším modelem
 • v CLIPu je proto, že ji práce ve skvělém kolektivu baví¨

 


Barbora Vakrmanova

barbora.vakrmanova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 477 

 • absolventka 2.lékařské fakulty UK
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímají jí leukemie s liniovým přesmykem, někdy i ty bez přesmyku
 • pracuje s počítačem a průtokovými cytometry, občas tyto stroje odmítají pracovat s ní
 • v CLIPu je proto, že se sem jednou přišla náhodně podívat a zalíbilo se jí tu natolik, že už neodešla. Navíc jí Míša Nováková pravidelně uplácí bonbony

 

 

Marina Bakardjieva

marina.bakardjieva@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka PřF UK v Praze, obor Imunologie
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímá ji imunofenotypizace a funkční testování lymfocytů pacientů s primární imunodeficiencí
 • v CLIPu je proto, že jí umožňuje skákat do vod neznáma 


 

 

 

Pavla Luknárová

pavla.luknarova@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka MSŠCH v Praze
 • studuje ČZU Fakultu životního prostředí v Praze
 • laborantka v CLIPU
 • v CLIPU je proto, že je tam sranda

 

 

 


Pavel Semerák

pavel.semerak@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolvent SPŠPT v Praze
 • laborant v CLIPu
 • zajímá se o módní trendy průtokové cytometrie
 • má na starosti zejména sortování buněčných subpopulací
 • v CLIPu je proto, že nic jiného neumí a protože v jídelně dobře vaří

 

 

 


Daniel Thűrner

Daniel.Thurner@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolvent SZŠ v Kolíně
 • úsekový laborant v CLIPu
 • jeho práce je jeho koníčkem
 • zaměřuje se na hladký chod laboratoře a zaučování nováčků
 • v CLIPu je pro blaho laboratoře

 

 

 

 

Mateřská/rodičovská dovolená

 

Eliška Potůčková

eliska.potuckova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka Farmaceutické fakulty UK a postgraduálního studia v oboru Patobiochemie a xenobiochemie tamtéž
 • postdoc v CLIPu
 • zajímá ji gen ERG u ALL
 • pracuje s buněčnými kulturami, klonováním, western blottem, luciferázovou esejí
 • v CLIPu je proto, že ráda stojí na dálnici v zácpě

 

Jitka Stančíková

jitka.stancikova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka Přírodovědecké fakulty v Praze a postgraduálního studia v oboru Molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie na Ústavu molekulární genetiky
 • oblastí jejího zájmu jsou ambiguous leukémie, zvláště pak jejich zpracování pomocí hmotnostní cytometrie
 •  v CLIPu je proto, že to tady vypadá hezky

 


Alena Musilová

alena.dobiasova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 489

 • absolventka přírodovědecké fakulty UK, obor Imunologie
 • postgraduální studentka v CLIPU
 • zajímá ji bioinformatika, imunologie a epigenetika
 • pracuje s počítačem a počítá s tím i do budoucna
 • v CLIPU je proto, aby se toho hodně naučila

 

 

 

Lenka Hovorková

lenka.hovorkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka PřF UK
 • postgraduální studentka a Ajťačka v CLIPu
 • zajímají ji BCR/ABL pozitivní leukemie
 • pracuje s LD-PCR, elektroforézou, eRkem, Linuxem a nově s miminkem
 • v CLIPu je proto, že chce zjistit, co se skrývá za všemi těmi dveřmi bez kliky

 

 

Kateřina Mužíková

katerina.muzikova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka České zemědělské univerzity v Praze
 • vedoucí laborantka CLIP
 • zajímá ji diagnostika hematologických malignit, reziduální nemoc,  SNP Genotyping & CNV Analysis, sezónnost ALL
 • pracuje s PCR, qPCR, SNP&CNV chipy
 • v CLIPu je náhodou (když nastupovala do Laboratoře molekulární genetiky CLIP ještě neexistoval, pak se to nějak zvrtlo)

 

 

Jana Březinová

jana.brezinova@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka FCHT Univerzity Pardubice
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že si přála zkusit dojíždět z Pardubic do Prahy každý den


 

 

   Kristýna Brabcová

kristyna.hruba@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 521

 • absolventka SPŠPT v Praze
 • laborantka v CLIPu
 • zajímá ji sledování minimální reziduální nemoci
 • pracuje s qPCR, isolace nukleových kyselin
 • v CLIPu je proto, že může mít svoji fotku na stránkách 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Daniela Kužílková

daniela.kuzilkova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK
 • postgraduální studentka v CLIPu
 • zajímají ji proteinové arrays a protein Ikaros u leukemií
 • pracuje s buněčnými kulturami, průtokovou cytometrií, kapalinovou chromatografií a western blottem
 • v CLIPu je proto, že pro McDonald´s neměla dostatečnou kvalifikaci

 

 

 

 Martina Šmídková

martina.steigerova@lfmotol.cuni.cztel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka Farmaceutické fakulty UK, obor Zdravotnická bioanalytika
 • laborantka v CLIPu
 • má na starosti analýzu "shreků" a "trolů"
 • v CLIPu je proto, že je tam bezva kolektiv

 

 

  

 

 

Markéta Kovárníková

marketa.kovarnikova@fnmotol.cz, tel.: (+420) 224 436 413

 • absolventka FCHT Univerzity Pardubice
 • laborantka v CLIPU
 • v CLIPU je proto, že pracuje ve skvělém kolektivu a práce tady ji baví

 

 

 

 

 

Asistentka


Lucie Galdová

lucie.galdova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 580

 • absolventka VOŠE, obor Finanční řízení a účetnictví
 • asistentka vedoucího laboratorního centra
 • zajímá ji (musí) všechno, co se mihne kolem
 • pracuje se vším, co se mihne kolem
 • v CLIPU je za účelem navýšení valašské populace v Praze a šíření moravského jazyka do zahranici. Tož ba.


 

 

Alumni

 

Ondřej Pelák

ondrej.pelak@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 487

 • absolvent Přírodovědecké fakulty UK, obor Genetika, molekulární biologie a virologie
 • postgraduální student v CLIPu
 • zajímá ho rekonstituce imunity a schopnost imunitního systému odpovídat na infekci CMV po transplantaci kostní dřeně
 • pracuje s průtokovým cytometrem a buněčnými kulturami
 • on jediný v CLIPu není, CLIP je v něm

 


Ivana Heřmanová

ivana.hermanova@lfmotol.cuni.cz, tel.: (+420) 224 436 524

 • absolventka Farmaceutické fakulty UK
 • absolventka postgraduálního studia v CLIPu
 • zajímá ji L-asparaginasa
 • pracuje s buněčnými kulturami, qPCR, RNAi, klonováním a western blottem
 • v CLIPu už není, protože ve Španělsku se o L-asparaginasu už někdo začal zajímat

 

 

Michaela Kotrová

 • michaela.kotrova@lfmotol.cuni.cz
 • absolventka 2. LF UK a postgraduálního stuida v CLIPu
 • zajímá ji sekvenování nové generace, minimální reziduální nemoc, repertoár přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory a poruchy vývoje lymfocytů
 • pracuje hlavně s počítačem, se sekvenátorem nové generace a někdy taky s PCR/qPCR
 • v CLIPu už není, protože chce zkusit něco úplně nového

 

 


Jana Volejníková

 • absolventka LF UP v Olomouci
 • absolventka postgraduálního studia v CLIPu
 • zajímá ji minimální reziduální nemoc a Ikaros
 • pracovala s qPCR, Agilentem a MLPA
 • vrátila se na rodnou hroudu a v současnosti působí na Dětské klinice LF UP a FN Olomouc 
Michal Zápotocký
 • absolvent 1. LF UK v Praze
 • absolvent postgraduálního studia v CLIPu
 • kdysi ho zajímaly inhibitory deacetyláz histonů u leukémií
 • pracoval s buněčnými kulturami, qPCR a průtokovým cytometrem
 • leukémie mají excelentní prognózu a proto přijal výzvu ve formě výzkumu a léčby mozkových nádorů, navíc v Kanadě mají výborný javorový sirup 

Karel Švojgr

 • absolvent 2. LF UK v Praze
 • absolvent postgraduálního studia v CLIPu
 • zajímala jej funkce adaptorových molekul v procesu leukemogeneze
 • pracoval s qPCR, průtokovým cytometrem, buněčnými kulturami, Western blotem, siRNA a podobně
 • v CLIPu již nepracuje (byť na CLIP moc hezky vzpomíná), protože už ví, že nádor by měl tvořit kouli a né si jen tak volně plavat v krvi